FARUM I UDVIKLING - MASTERPLAN

Projektets vision er at skabe synergi, integration og byliv  i Farum. Visionen er baseret på en grundig analyse som peger på, at fokus på netop disse elementer i helhedsplanen kan styrke Farums udvikling som en attraktiv og bæredygtig by. Det handler om at forstærke og forbinde de mange kvaliteter som Farum allerede har og kan bygge videre på.

Visionen tager udgangspunkt i spørgsmålet, om hvordan vi kan forbinde og skabe synergi mellem Farums bykvarterer, som i dag fremstår mere som adskilte øer end en sammenhængende by.

Vi ser her tre overordnede elementer, der tilsammen danner grundlag for helhedsplanens vision. Vi vil tilføje og videreudvikle de individuelle kvaliteter i de enkelte kvarterer, forbinde bykvartererne med et forbedret rekreativt netværk og skabe et klart og veldefineret nyt bycentrum.

Byparken er en hjørnesten i den overordnede udvikling af byrum i Farum. I helhedsplanen fremgår det, hvordan byparkens placering kan fungere som centralt koblingspunkt. Byparken gør tre vigtige ting for helhedsplanen og udviklingen: Den tilføjer et nyt og attraktivt byrum til Farum – en oplevelsesrig strækning i det rekreative netværk. Derudover fungerer den som kobling til Farum Midtpunkt og skaber en attraktiv beliggenhed for den nye bebyggelse på Bybækgrunden - en væsentlig faktor for en robust, udviklingsplan for udstykning og grundsalg af Bybækgrunden.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Farum 
År: 2012 (konkurrence - udvalgt til fase 2)
Bygherre: Furesø Kommune & Realdania
Arkitekt: Arkitema Architects og Effekt
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll
Øvrige: Bo Grønlund, Center for Idræt og Arkitektur