GOTTORPSGÅRD - MASTERPLAN

Ny bydel i forstad til Malmø

Med projektet Gottorpsgård arbejder vi sammen med Skanska og Malmø Kommune mod en ambitiøs bebyggelsesplan for den nye bydel. Området skal være et bæredygtigt, eksemplarisk forstadsområde fyldt med kvaliteter, der kan danne ramme om hverdagslivet for fremtidige beboere.

Bydelen er en tæt, varieret forstadsbydel. Her er vejen højt prioriteret, da den i forstaden er et vigtigt samlingspunkt for uformelle møder mellem naboer. Vejen er tryg at færdes på og rummer grønne elementer, plads til leg, gadeparkering og rolig trafik.

Sociale aktiviteter samles på præcist udvalgte steder, som bliver bydelens tyngdepunkter. Eksempelvis udnyttes bydelens skole døgnet rundt, og ved at krydse andre funktioner med skolen skabes nye sociale koblinger. Her får bydelen et sted at samles.

Kanten til det grønne træk, Økøstrøget, er et af de største potentialer for at skabe kvalitet og identitet for bydelen. Her foreslår vi en promenade langs kanten, så området ikke privatiseres af de nærmeste beboere, men derimod bliver et sted for alle.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Gottorpsgård, Bonkeflo Strand, Malmø 
År: 2012-2013 
Bygherre: Skanska
Arkitekt: Arkitema Architects