GULDBORGSUND - LANDSKAB

Fremtidens forunderlige fristeder

Vi ønsker at bringe landskabets kvaliteter ind til og ind i byen som større sammenhængende naturarealer af eng, søer, skov og kystnatur. Naturarealer, der i bykanten strukturerer og ”byggemodner” kommende udviklingsområder. Nye landskaber, der øger byens nærhed til naturen og bringer ydre Østerbro i dialog med sit omkransende landskab.

I erkendelsen af, at fremtiden er vanskelig at spå om, foreslår vi at der skabes en grøn struktur af skov- og plantagebeplantning i området, som – hvis udviklingen tillader det – kan udbygges med fritidsboliger og danne en samlende grøn ramme om stedet. Hvis ikke udbygningen bliver aktuel, vil byen her have et nyt, smukt landskab der er velegnet til en lang række fritidsaktiviteter.

På samme måde foreslår vi, at IdrætsCampus Nykøbing Falster struktureres med skovplantninger, der skaber rum og smukke rammer om sporten. Rum der bringer by og landskab i dialog.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Nykøbing Falster - Østerbro
År: 2012 (konkurrence)
Omfang: Konkurrence - Helhedsplan
Bygherre: Guldborgsund Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design