Hellerup Skole - udearealer

Hellerup Skole satte ved opførelsen nye standarder for skolebyggeri i Danmark og har været forbillede for mange efterfølgende byggerier med sin konsekvente åbne planindretning der tilgodeser forskellige læringsstile. I 2017 udvidede Hellerup Skole deres udearealer med et stort sports- og bevægelsesområde designet af Arkitema. Det nye anlæg rummer boldbane, basket, hang-out områder, leg, scene og læringspavillon, samlet af et skovmotiv. Området er åbent og tilgængeligt for offentligheden og bidrager dermed til lokalmiljøet med sine forskelligartede faciliteter.


Anlægget fra 2003 består af skolegård og skoleskov. Skolegården med det ekspressive, modellerede asfaltlandskab, tegner et farverigt og glad ansigt udadtil. De organiske former danner kontrast til skolebygningens enkle kubiske form, men mimer den oplevelsesrigdom der præger skolens indre. Skolegården er en aktiv flade, et multianvendeligt landskab, der inviterer til udfordrende leg og læring.


Skoleskoven er et naturlandskab med gamle bevaringsværdige træer. Her kan man finde fredelige hjørner, hvor man kan hænge ud med kammeraterne. Der er en atmosfære af trylleskov; et mystisk sted med masser af muligheder for leg og sport. Skoleskoven benyttes også i forbindelse med idrætsundervisningen.


Udearealerne er, ligesom skolebygningen, udviklet i tæt samarbejde med brugere, bygherre, entreprenør og øvrige rådgivere.

Læs også om de arkitektoniske rammer for læringen på Hellerup Skole

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Omfang: 5600 m2
År: 2017
Bygherre: Gentofte Ejendomme
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: MOE