Holbæk Arena - Landskab

En ny destination i byen og regionen

Projektet Holbæk Arena - Landskab omfatter en masterplan for udearealerne omkring Holbæk Arena.

Med Arkitemas konkurrenceforslag bliver Holbæk Arena både en lokal og en regional destination, som både børn, unge, voksne og ældre skal have lyst til at besøge, bevæge og opholde sig i. Holbæk Arena skal blive byens nye samlingssted for bevægelse og rekreation - et landskab, der inviterer og udfordrer sine gæster til sport, leg og læring. En landskabelig arena, hvor vi kombinerer natur og kultur, og etablerer et rum for både det kulturbårne og det selvgroede.  

Gennem en organisering i to områder vil vi skabe både stærke og udviklende rammer for stedets brugere.

Et centralt område er placeret nord for idrætshallerne, og er udviklet med et stærkt naturtema. Her findes hele arenaens grønne hjerte, hvor naturrelateret sport og bevægelse sker i unikke rammer af skov, søer og enge.

Det nordligste område danner et landskab med fokus på leg og læring. Et område der vil fungere som hele arenaens foyer.  Her inviteres byen, dens børneinstitutioner og skoler ind på området med specifikke faciliteter til undervisning og tematiseret leg. En destination for naturaktiviteter – ikke kun for lokalområdet, men for Holbæk som helhed.

Arkitema har udviklet konkurrenceforslaget i samarbejde med SDU ved Jens Høyer Kruse, Halinspektørernes Videncenter ved Jørgen Mosbæk, Celis Consult ved Pablo Celis, Dress Und Sommer og UIWE .

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Holbæk
År: 2013 (konkurrence, finaleplads)
Omfang: 42 ha planlægningsområde
Arkitekt: Arkitema Architects og Effekt
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Drees & Sommer
Samarbejdspartnere: Celis Consult, Danmarks Idrætsforbund, SDU, Halinspektørforeningen