HOUSE OF VESTAS - LANDSKAB

Et vindlandskab

Vestas nye hovedkontor er beliggende i et erhvervsområde i Skejby eksponeret ud mod Randersvej. Anlægget omfatter ankomstområde, opholdsarealer, gårdhaver, beplantning, tilkørselsforhold samt parkering.

Projektet etablerer et landskab omkring bygningen, der tager afsæt i Vestas vestjyske udgangspunkt med vinden som det essentielle for deres arbejde og produkter. Fra Randersvej oplever man et formet terræn af cirkulære tuer udlagt efter bygningens grid og med enkelte større klitter, som en friere organisk udformning. Vindlandskabet skaber en kontrast til bygningens markante dynamik som et blødt formet og varierende terræn, der med tiden vil fremstå i vekslende forløb af klippet og uklippet græs og partier med staudegræsser, der vil svaje i vinden og formidle vindens retning og styrke. Fra syd ankommer man fra parkeringsarealerne til en ankomstplads foran bygningen, flankeret af et spejlbassin under de skiferbeklædte bygningsvolumener. Indefra er der varierede udkig fra gangbroer, kontorer og mødelokaler ud i de vestlige gårdrum, der med vekslende beplantninger af bunddække, staudegræsser og solitære birketræer danner opholdsarealer for ansatte og besøgende. Fra kantineområdet mod øst er der udgang til en større terrasse med et udendørs bassin, der opsamler regnvand og sammen med plantebedene bidrager til et behageligt udeopholdsareal. Fra terrassen giver stier adgang til en gåtur, hvor man kan opleve vindens påvirkning af landskabet. Her bevæger man sig rundt nede mellem de høje klitter med mulighed for pauser i de afskærmede opholdsnicher.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Vestas.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Hedeager, Skejby
År: 2008-2011
Omfang: 8 ha
Bygherre: Vestas Wind Systems A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: COWI
Entreprenør: Pihl