JESSHEIM HELHEDSPLAN

En netværks bydel med stærke landskabelige identiteter

Helhedsplanen for en ny bydel i Jessheim ved Oslo er et visionært bud på byudviklingsmulighederne i området omkring Gardemoen Lufthavn.

Forslaget tager udgangspunkt i Jessheims særlige kvaliteter og store udviklingspotentiale og foreslår en strategi for hvordan byen kan styrke sin sammenhængskraft og attraktion som grøn boligby. Den grønne boligby opstår ved at øge områdets landskabelige, byrumsmæssige og rekreative kvaliteter. Strategien viser hvordan et fællesskabende netværk af fritidsområder, byrum og grøn infrastruktur binder byens nye og eksisterende kvarterer sammen og dermed skaber værdifulde steder i byen. Samtidig peger strategien på tiltag, der gør det sjovere, sundere, tryggere, mere legende og udfordrende at bo i bydelen.

Gystadmarka struktureres med en rationel infrastruktur og en række regulære byggefelter, som gennemskæres af gennemgående grønne parkstrøg. Det grønne parkstrøg fungerer som samlende og strukturerende rum for hele bydelen og åbner for realiseringen af en ny bydel med fokus på netværk, fælleskab og bæredygtighed. Den eksisterende skovbeplantning bevares og struktureres for at skabe rum, landskabelig kvalitet og skala til de første etaper. Skoven vil danne udgangspunkt for den rekreative kile, som på sigt vil binde området sammen. De forskellige landskabelige karakteristika integreres i udviklingen af de enkelte områders typologier, så dele af bydelen får et skovpræg, mens andre fremstår med sø- eller eng-motiv. Landskabskaraktererne giver de forskellige steder identitet og gør bydelen varieret og mangfoldig.

Konkurrencen er løst i samarbejde med den norske tegnestue Nordic.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Gystadmarka, Jessheim, Oslo, Norge
År: 2012
Omfang: Konkurrence om helhedsplan for ny bydel, ca. 1300 boliger og 70.000 m2 erhverv
Arkitekt: Arkitema  Architects og Nordic
Landskab: Arkitema Urban Design og Nordic
Præmiering: 2. plads i international arkitektkonkurrence