Lyreskovskolen

Lyreskovskolen er en 3-sporet skole med i alt ca. 800 elever og 90 personaler og en tilhørende SFO. Den nye skole er i høj grad baseret på mødet i mellem bygning og landskab, hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og bygning og landskab tilsammen danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.

Områdets landskab er præget af bakker med diger, plantager, småskove, vandløb og enge. Det danner et skolelandskab, hvor oplevelser af natur og kroppens bevægelse kobles sammen med fokus på mangfoldighed og fællesskab. De fire bærende elementer: Skoleskoven, Vandløbet, Bakkerne og Stien imødekommer tilsammen et behov for sanseligt indbydende landskaber og løser samtidig aktuelle klimatiske problemer med regnvandshåndtering og tilbyder naturprægede oplevelser helt tæt på skolens liv. 

Også håndtering af regnvand er en stor del af konceptet for skolens udearealer, hvor forsinkelse og transport af regnvand bidrager til rekreative og læringsmæssige oplevelser.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Bov, Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Omfang: Ca. 90.000 m2
Bygherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll