OKSBØL LEJREN - LANDSKAB

Runde boenheder og kultiverede gårdrum

Indkvarteringsfaciliteterne til stampersonel, kursister m.fl. for Forsvarets Bygningstjeneste består af fem runde boenheder med 12 enmandsstuer og seks tomandsstuer pr. enhed. I alt 90 lejligheder med plads til 120 personer. I midten af boenhederne finder man et gårdrum. Gårdrummene er halvoffentlige rum, der indbyder til fælles ophold for boenhedens beboere.
De runde, koncentrerede boenheder indikerer, at det er fællesskab og fællesrum. Boenhederne bevarer intimsfæren, idet lejlighederne til den ene side grænser op til det halvoffentlige gangareal og til den anden side vender mod den vilde natur. Landskabet er med til at skabe rum mellem de nye indkvarteringsfaciliteter og den omkringliggende bebyggelse.

De fem boenheder placeres centralt på byggegrunden, og udgør en selvstændig enhed i området. Boenhederne er ikke koblet på de eksisterende bygninger og har heller ikke noget slægtskab mellem dem. På den baggrund er det muligt at arbejde med den runde form og dens særlige kvaliteter. Den runde form skaber koncentration i gårdrummene med terrasser, mens det eksisterende landskab omkring bygningerneskånes og fremstår i sine vilde, naturlige form. Derved opstår den stærke kontrast mellem det vilde, eksisterende landskab på bygningernes yderside og det mere formede landskab i de cirkelrunde gårdrum. Facaden, der vender mod landskabet beklædes med teglsten, mens facaderne mod gårdrummene er af glas, med farvede silketryk (kunstprojekt), hvormed der opnås en meget lettere karakter og en visuel kontakt mellem ude og inde.

Opgaven er udført i partnering med Forsvarets Bygningstjeneste samt Jorton A/S, MTHøjgaard A/S, Bravida Danmark A/S, Arkitema, Lindpro A/S, Gustav H. Christensen A/S,Ingeniør Lindgaard A/S.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Grærup Havvej, Oksbøl
År: 2005-2006
Omfang: 4.350 m²
Bygherre: Forsvarets Bygningstjeneste
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Lindgaard A/S
Storentreprenører: Jorton A/S, MT Højgaard A/S, Bravida Danmark A/S, Lindpro A/S, Gustav H. og Christensen A/S
Kunstprojekt: Ruth Campau