RØDBYHAVN - MASTERPLAN

Rødbyhavn, Rødby og Holeby er et konkurrenceforslag om helhedsplan og udviklingsstrategi

Målet for udviklingsstrategien er at vende Rødbyhavns største udfordringer til nye muligheder og kvaliteter i byens rum. Vi udvikler og opkvalificerer områdets eksisterende kvaliteter og aktiviteter i naturlandskabet og i byområderne, og skaber netværk mellem disse. På den måde skabes nye synergier.

Strategien opererer på to niveauer: En her og nu strategi, der fokuserer på små tiltag, som kan skabe rumlig og oplevelsesmæssig kvalitet. Her er udgangspunktet en optimering af de eksisterende rammer for hverdagslivet og det omkringliggende landskab. Gode byrum skal danne rammen om uformelle møder, forbedre miljøet og skabe rekreative områder, hvor folk kan mødes på tværs af alder.

Derudover har man udviklet en overordnet strategisk indsats med fokus på de store og langsigtede investeringer og udviklingspotentialer i området.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Rødbyhavn, Rødby og Holeby
År: 2012 (Konkurrence)
Omfang: Konkurrence - helhedsplan
Bygherre: Lolland Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design