ROSKILDE UNIVERSITET CAMPUSPLAN 2014+

Den nye campusplan for Roskilde Universitet (RUC) udgør en langsigtet, overordnet plan for, hvordan de fysiske rammer på campus kan udvikles i tråd RUC’s vision som værende Danmarks bæredygtige, grønne og samfundsengagerede universitet.

Der arbejdes med en fortætning på campus, samtidig med at der åbnes op mod omgivelserne. Netværkshuse og netværkshaver forbindes til ’den akademiske arena’ som udgør et fortættet forløb på tværs af campus, og som tiltrækker og inviterer til aktiviteter på tværs af netværk.

Driften af udeområderne omlægges, så der skabes mere variation i landskabet på og omkring campus. Regnvandet strømmer i dag fra tagflader og befæstede overflader i regnvandsledninger. Disse skjulte årer fører den dyrebare ressource videre til recipienten uden at vandets livgivende kraft kommer til sin ret på dens vej igennem RUC. Der foretagesen omlægning af regnvandssystemet, således at vandets potentiale anvendes til at skabe den øgede mangfoldighed og variation på og omkring campus.

Campus er indrettet, så vidensudviklingen understøttes mest muligt og det rummer en bred vifte af læringsværksteder, laboratorier og rekvisitter, der gør campus attraktiv som ramme for læring.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adresse: Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
År: 2012-2013
Omfang: 26.000 - 150.000 m²
Bygherre: Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen og Peter Lauritzen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Proces: Rekommanderet
Ydelse: Arkitekt- og planlægningsrådgiverworkshops og brugerinddragelse