SKEPPSBRON STOCKHOLM - BYRUM

Arkitema blev i 2009 indbudt til en konkurrence om en omdannelse af Stockholms historiske ansigt, Skeppsbron i Gamla Stan.

Det vigtigste succeskriterium for omdannelsen af Skeppsbron er, at stedet vil byde sine besøgende og daglige brugere velkommen. I forslaget lægger vi derfor stor vægt på at gøre Skeppsbron til et dynamisk og foranderligt rum, der inviterer til varieret og uformel brug. Skeppsbron skal fungere optimalt både for cruise-turister, endagsbesøgende, event-gæster og for den helt almindelige stockholmers brug af stedet som rekreativt byrum.

I forslaget skaber vi således ved at løfte kajens flade både et center til cruise-turisterne og en åben amfiscene der kan medvirke til at møde de forventninger, Stockholm har til Skeppsbron som et rekreativt og eventbaseret byrum for borgere og besøgende. Gamla Stan´s karakteristiske facaderække iscenesættes atter som Skeppsbrons hovedattraktion ved at fjerne de eksisterende pakhusbygninger. Ved at fjerne bygningerne genetableres den historiske bydels betydningsmæssige tilknytning til havnen. Med idéforslaget ønsker vi desuden at ændre Skeppsbrons dominerende karakter af vejrum hvor alt foregår på den kørende trafiks præmisser, til et mere oplevelsesrigt og repræsentativt byrum hvor den kørende trafik indgår som et element – men ikke det dominerende element.

Vi skaber en sammenbindende belægningsflade fra kajkanten til Gamla Stans facadreække: – Et samlet gulv for Skeppsbron og en fornem præsentabel base for den historiske bydel.

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Senior partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adresse: Skeppsbron, Stockholm
År: 2009-2010
Omfang: 28.000 m2
Bygherre: Stockholm Havn
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design