Brugerinddragelse – i alle Arkitema Architects sammenhænge

Arkitema Architects fokuserer i alle vores projekter på brugerinddragelse. Brugeren skal høres, forstås og medregnes for at udforme det bedste byggeri. Det bedste og mest æstetiske byggeri for både bygherren, brugeren og samfundet. I forbindelse med brugerinddragelse arbejder vi altid ud fra sætningen: People in Architecture. Hermed sikrer vi, at mennesket er i centrum, og at vi lever op til de krav, som brugeren har. Vi tegner og bygger ikke kun for en bruger, men for samtlige aktører, inklusiv os selv. Samtidig er alle processer forskellige, og vi arbejder derfor differentieret med brugerinddragelse og inddeler processen i tre typer: Modtager, Deltager og Medskaber.

Brugeren er med fra start
For at opnå en succesfuld brugerinddragelse starter vi med at lave en aktørscreening allerede i tilbudsfasen. Screeningen skal belyse, hvem aktørerne er i en given opgave og sikre, at vi som arkitekter faciliteter en både transparent, tydelig og meningsfuld brugerinddragelsesproces, så aktørerne forstår og har tillid til, at deres input og feedback på vores forslag, faktisk bliver hørt. Arbejdet med aktørinvolvering bliver varetaget af et procesteam på i alt ti medarbejdere fra tegnestuen i Aarhus og København.

De tre typer aktørinvolvering
Vi arbejder med tre typer processer i brugerinddragelsen. En SMALL PROCES hvor aktørerne kun til en hvis grad involveres i et projekt. Et eksempel er Hou Havn, her indgik borgerne i en workshop, hvor de skulle forholde sig til analyser og modeller, der var lavet på forhånd på tegnestuen. De var modtagere af vores oplæg.
En MEDIUM PROCES er karakteriseret ved at være samarbejddreven, hvor aktørerne deltager i såvel kortlægning, analyse og afgrænsning af opgaven samt i udviklingen af konkrete ideer til løsninger. Et eksempel på en medium aktørproces er brugerprocessen i forbindelse med Nyt Psykiatricenter i Skejby.
Aktørerne i en LARGE PROCES er medskabende gennem størstedelen af projektets faser. Et eksempel på en large brugerinddragelsesproces er Fremtidens gårdhave, hvor Urban Design sammen med beboerne, Københavns Kommune og os selv som rådgivere udvikler og nytænker et gårdmiljø i Københavns klimakvarter.

Mere om aktørinvolvering
For mere information om vores brugerinddragelsesprocesser og aktørinvolvering kan du kontakte vores kompetenceleder Sille Askefrø Bjørn.

Arkitema Architects
Vi arbejder i alle skala inden for arkitekturen. Fra indretning over bygningsarkitektur til byplaner, men vi har specialiseret vores faglighed inden for fem segmenter: Bolig, Erhverv, Sundhed, Læring og Urban Design. Tilsammen udgør de fem segmenter grundlaget for den moderne, skandinaviske by.

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969. I dag er tegnestuen Skandinaviens største arkitektvirksomheder med 11 danske partnere, en svensk partner, to norske partnere og 380 medarbejdere fordelt på kontorerne i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.