Arkitema CSR

I Arkitema arbejder vi målrettet med CSR og vi bestræber os på, at drive vores virksomhed på den mest ansvarlige måde. Vi har høje etiske standarder, gode medarbejderforhold, og vi søger konstant at minimere forbruget af energi og papir på vores kontorer samt at reducere vores samlede CO2-emission. 

Vi har udarbejdet fem CSR-politikker, som overordnet beskriver, hvordan Arkitema som en markedsledende virksomhed i Skandinavien løfter sit samfundsansvar indenfor områderne Klima, Miljø, Forretningsetik, Ligestilling og Diversitet samt Menneskerettigheder. Politikkerne er blevet til i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere og skal definere, hvad Arkitema gerne vil stå for, og hvordan vi skal agere i en kompleks hverdag med mange udfordringer og etiske dilemmaer.

Som en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder er vi bevidste om det ansvar, der følger med vores størrelse. Vi bestræber os derfor også på at påvirke samfundsudviklingen i en positiv retning og reducere klimaforandringerne gennem vores arkitektur og rådgivning. For at leve op til det mål har vi gjort det til et helt centralt punkt i vores firmastrategi, at vi vil skabe arkitektur, der gør en forskel for mennesker. Hvis du vil vide mere om vores rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri, kan du finde det her.

Du kan læse om vores standarder og CSR-politikker her:

 

Arkitema Architects - CSR rapport 2018 (Læs online)

Arkitema Architects - CSR rapport 2018 (Printvenlig version)

 

Arkitema Architects - CSR rapport 2017 (Læs online)

Arkitema Architects - CSR rapport 2017 (Printvenlig version)

 

Arkitema Architects - CSR rapport 2016 (Læs online)

Arkitema Architects - CSR rapport 2016 (Printvenlig version)

  

Arkitema Architects - CSR politikker 2018 (Læs online)

Arkitema Architects - CSR politikker 2018 (Printvenlig version)

 

Hvis du ønsker at læse enkelte af vores politikker, kan de findes her: 

Klima| Miljø | Forretningsetik| Ligebehandling og diversitet | Menneskerettigheder