Arkitema CSR

Som en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder er vi bevidste om det ansvar, der følger med vores størrelse. Vores bygninger og byområder definerer de fysiske rammer for menneskers liv og adfærd, og det er igennem vores projekter, at vi har den allerstørste mulighed for at påvirke samfundsudviklingen i en positiv retning og reducere klimaforandringerne og deres effekter. Arkitemas projekter er en del af løsningen - ikke en del af problemet. Søger du rådgivning omkring bæredygtigt byggeri, kan du finde det her.

Et helt centralt punkt i vores firmastrategi er derfor, at vi vil skabe arkitektur, der gør en forskel for mennesker. Samtidigt skal vi forene bæredygtighed, brugbarhed, bygbarhed og æstetik i en vellykket balance – både nu og i fremtiden.

I Arkitema Architects arbejder vi målrettet og strategisk med CSR, både i samarbejdet med vores kunder og internt i virksomheden. Vi bestræber os på at drive en bæredygtig forretning, hvor vi hele tiden tænker over, hvordan vi driver vores virksomhed på den mest ansvarlige måde. Vi har høje etiske standarder og gode medarbejderforhold, og vi stræber efter at minimere forbruget af energi og papir på vores kontorer samt at reducere vores samlede CO2-emission. Det gør vi blandt andet ved at reducere antallet af flyrejser og i stedet anvende kollektiv trafik i størst muligt omfang.

Arkitema Architects - CSR rapport 2016 (Læs online)

Arkitema Architects - CSR rapport 2016 (Printvenlig version)