Historie

 

1969
De fem arkitektstuderende Lars Due, Michael Harrebek, Ole Nielsson, Erling Stadager og Helge Tindal starter et arkitektkollektiv, som de kalder Arkitektgruppen Aarhus. Alle fem har meget forskellige personligheder, men kendskabet til hinandens styrker og svagheder giver dem netop den dynamik, der efterfølgende har kendetegnet tegnestuen og som fortsat lever videre i Arkitema Architects. 

1974
Vinder tegnestuen en række vigtige arkitektkonkurrencer om tæt-lave boliger, udskrevet af Statens Byggeforskningsinstitut. Derefter bliver tegnestuen kendt for især boligbyggeri. På grund af stor byggeaktivitet på Sjælland åbner tegnestuen i 1979 nyt kontor i Køge. Et kontor der i 1994 flytter til København.

1995
Udvides partnerkredsen med fire arkitekter; Jørgen Bach, Thomas Carstens, Per Feldthaus og Per Fischer. Denne partnerkreds får yderligere to nye medlemmer i 2002, hvor henholdsvis Kim Risager og Poul Schülein udnævnes til partnere. Samme år ændres Arkitektgruppen Aarhus navn til Arkitema. Det nye navn, Arkitema, signalerer arkitektur og temaer inden for arkitekturen – temaer som bolig, erhverv, læring, sundhed og urban design. Disse temaer er samtidig tegnestuens specialiserede faglighed.

2003
Flytter tegnestuen ind i et nyt hus i Frederiksgade i Århus. Et nyt hus, der er blevet til efter en intern arkitektkonkurrence med arkitekt og partner Per Fischer som vinder.

2004
Vi fusionerer med AA Arkitekter. Bendt Almvig og Wilhelm Berner-Nielsen indtræder i partnerkredsen.

2008
Styrkes tegnestuens direktion med ansættelsen af Peter Berg som kommerciel direktør. Peter Berg tiltræder senere som administrerende direktør og partner.

2010
Vores Københavner tegnestue flytter ind i Mikado House, der som tegnestuen i Aarhus er tegnet og opført af os selv. Mikado House et netværkskontorhus, hvor Arkitema København er samlet på samme etage. 

2011
Fusionerer vi med det svenske arkitektfirma DOT Arkitekter, der herefter indgår i Arkitema Architects.

2014
Partnerkredsen udvides med arkitekterne MAA Niels Christoffersen, Glenn Elmbæk, Dorthe Keis samt arkitekt MSA/SAR Ola Göransson, der er partner på tegnestuen i Stockholm.

2015
Arkitema fusionerer med ELN Arkitekter i Oslo og partnergruppen udvides med to norske partnere, arkitekterne Anne Guri Grimsby og Aasmund Bjørnstad.

2019 
Arkitema Architects er per 1. januar 2019 ejet af COWI Holding A/S.