Organisation

Senior partnere
Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Thomas Birkkjær, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Dorthe Keis, Kim Risager og Poul Schülein.

Bestyrelse
Bestyrelsesformand: Wilhelm Berner-Nielsen. Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Bach, Kim Risager og Glenn Elmbæk.

CEO
Peter Hartmann Berg

Direktion
Adm. direktør Peter Hartmann Berg, forretningsudviklingsdirektør Jørgen Bach, produktionsdirektør Thomas Kveiborg, HR-direktør Lars Køster Svendsen og økonomidirektør Casper Felden Nielsen.