Organisation

Direktion
Adm. direktør Peter Hartmann Berg, forretningsudviklingsdirektør Jørgen Bach, HR-direktør Lars Køster Svendsen, økonomidirektør Casper Felden Nielsen og produktionsdirektør Ulrik Dybro.

Bestyrelse
Bestyrelsesformand: Jørgen Bardenfleth. Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Bach, Wilhelm Berner-Nielsen, Kim Risager og Glenn Elmbæk.