Vi bygger på viden

Arkitema Consulting er en vidensbaseret konsulentenhed i Arkitema Architects. Her leverer vi specialiserede og lokalt forankrede rådgivningsydelser inden for arkitektur og byggeri i hele Skandinavien.

Vi betragter ethvert projektforløb som en værdiskabelsesproces, hvor processen begynder, når de første ideer til et projekt opstår, og først slutter, efter byggeriet er taget i brug. Med vores fagspecialisters erfaring og specialiseret viden kan vi medvirke til at skabe en ekstra værdi for et projekt både før, under og efter det traditionelle projektforløb.

Vi organiserer vores kompetencer og rådgivningsydelser i fem servicesegmenter: Byggeledelse, Aktørinvolvering, Bæredygtighed, BIM og Bygherrerådgivning. Her løser vi opgaver for bygherrer, kommuner, regioner, entreprenører mv.