Aktørinvolvering

Arkitema Aktørinvolvering fokuserer på det liv, der skal leves i de bygninger og byrum vi og andre arkitekter og designere skaber. Vi tager vores brand - People in Architecture – alvorligt og arbejder aktivt for at imødekomme vores løfte om at skabe værdi for kunden og samfundet. Vores arkitektur skal gøre en forskel for de mennesker, der bruger den!

I øjeblikket sker der nogle gennemgribende forandringer i samfundet, der har stor betydning for vores fysiske rammer og for den måde, vi indretter og organiserer os i samfundet, bydelen og boligen. I de store byer transformeres havnefronter og tidligere erhvervsområder til nye funktioner og miljøer, og nye arealer inddrages til byudvikling. Samtidigt oplever flere provinsbyer og mindre lokalsamfund store udfordringer med at fastholde og udvikle velfungerende og attraktive bymiljøer og tilbud til sine indbyggere.

Dermed er vores byer og landskab i hastig bevægelse mod en udformning, vi ikke har et fælles billede af eller en klar vision for. I vores optik er det afgørende, at vi forsøger at styre udviklingen mod bæredygtige og menneskelige løsninger. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem beslutningstagere, specialister og befolkning i involverende processer og brugerinddragelse, som Arkitema Aktørinvolvering har stor erfaring med at planlægge og gennemføre.

Arkitema People Involvement booklet