Carl Nielsens Allé

Carl Nielsens Allé på Østerbro er udpeget som et af København Kommunes kommende skybrudsprojekter, der i fremtiden skal tilbageholde 450 m3 vand på overfladen, så det ikke overbelaster kloakkerne. Det giver mulighed for at gentænke stedets karakter og betydning i byen. Skal det være et stille sted? Et transitpunkt? Eller en ny destination?

Arkitema People Involvement har udarbejdet et kommunikationsværktøj, der er udformet som et brætspil, der faciliterer en frugtbar borgerinddragelse. Spillet sætter mennesket i centrum og ser brugerne som en vigtig ressource, der skal aktiveres i udviklingen af byen. Formålet med spillet er at skabe en konstruktiv dialogform i undersøgelses- og udviklingsfasen af nye skybrudssikrede byrum.

Spillet består af en spilleplade med brikker inddelt i forskellige kategorier: Vand, parkering, beplantning, leg, ophold og aktiviteter. Spillet giver stemme til borgernes drømme og ønsker og formidler samtidigt de tekniske udfordringer, der skal tages højde for i forhold til vandets volumen. Spillet er udviklet til mennesker med ideer og meninger, derfor er der vedlagt blanke brikker, som deltagerne selv kan tegne og skrive på.

Deltagerne skal først nå til enighed om de vigtigste forudsætninger for ’det gode byrum’. Derefter udpeger deltagerne 1-2 nuværende kvaliteter som de vil frede – en talisman. Den indledende forhandling er nu sat i gang – og spillet kan begynde.

Spillet giver input til hvordan ophold, aktiviteter og sociale fællesskaber understøttes bedst muligt. Materialet fra forløbet er omsat til tre ideoplæg, som danner grundlag for et fremtidigt konkurrenceprogram.

LENE LOTTRUP
Arkitekt cand.arch.
Kreativ leder
Tlf. +45 5077 7302

Fakta

Adresse: Carl Nielsens Allé, 2100 København Ø
Omfang: 6000 m2
År: 2016
Bygherre: Københavns Kommune TMF
Kontaktperson: Projektleder Pia Widerholt Bendtsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Proces: Arkitema People Involvement
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban Design
Øvrige: Park Arkitekter