Digital borgerinddragelse

Behovet for digital borgerinddragelse opstod under corona krisen for at sikre fremdrift, og for alligevel at nå ud til borgerne, i forbindelse med igangværende projekter med kritiske deadlines. I løbet af de måneder, som nedlukningen af samfundet varede, gennemførte Arkitema en række borgermøder via skærm.

Erfaringerne fra disse har vist, at man med fordel kan afvikle dele af borgerinddragelsen via digitale medier.

Normalt foregår borgerinddragelse som fysiske møder med workshop, gruppearbejde, borgermøder o.l., og det fysiske møde er i høj grad stadig aktuelt og en hjørnesten i processen. Men der er andre fordele ved at føre flere møder over i digitale rum.

En væsentlig fordel er, at man kan nå bredere ud og få endnu flere borgere med. Det gælder især for de som ellers skal køre langt for at møde op og det gælder eksempelvis børnefamilier, der har svært ved at møde op i en hal fra kl 19-21, altså midt i ulvetimen.  En anden fordel er, at digitale platforme også er egnet til både plenum og gruppe workshops og man kan fastholde en stram styring. Man opnår en anden og ny slags nærvær med deltagerne, og mødelederen kan nemt sikre at alle kommer til orde via chats til spørgsmål.

Gennem de allerede afholdte digitale borgermøder har Arkitema oparbejdet erfaring i at tilrettelægge digitale mødeforløb, der bevarer værdien af involveringen og de gode relationer til deltagerne og som giver et godt materiale til det videre arbejde med projekterne.

Fakta

Digital borgerinddragelse er bl.a. blevet brugt i projekterne:

  • Helhedsplan for Videbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Middelfartvej nyt Bystrøg, Odense Kommune