Generationernes Hus

Generationernes Hus på Aarhus Havn er et multigenerationshus, der indeholder fleksible almene boliger, daginstitution og offentlige faciliteter til for eksempel sundhedsfremmende aktiviteter. Generationernes Hus ligger i det nyanlagte byområde langs Aarhus havnefront og bidrager til en stærk identitet båret af mangfoldige kulturtilbud på Aarhus Ø. Projektet har en social vision om at skabe fællesskab og ligeværd mellem generationerne. Generationernes Hus skal være en daglig ramme for det givende samliv mellem generationer og de gode relationer mellem mennesker med særligt fokus på ”mødesteder”. Arkitema er bygherrerådgiver på projektet.

Arkitema People Involvement har været ansvarlig for procesledelsen og har varetaget planlægning, facilitering og opsamling på en omfattende innovationsproces. Processen genererede input til udformningen af de fysiske, sociale og organisatoriske rammer for Generationernes Hus. Bygherreorganisationen bag Generationernes Hus omfattede tre af kommunens magistratsafdelinger samt en ekstern boligorganisation. Det betød, at der var forskellige behov og interesser, der skulle varetages, for at man kunne finde et fælles udtryk i Generationernes Hus. Procesdesignet og procesledelsen fokuserede på at skabe et stærkt fælles fundament, hvor de involverede aktører bidrog til at skabe fysiske, organisatoriske og socialt bæredygtige løsninger.

Arkitema People Involvement planlagde brugeraktiviteter på havnen som en del af innovationsprocessen for at skabe fællesskab og ejerskab til det nye havneområde. Her udførte vi fysisk midlertidige spirekasser med aktiviteter relateret til for eksempel fællesspisning, fiskeri og værkstedsaktiviteter. Det gav rum for dialog på tværs af brugergrupper, byggede bro mellem bruger og bygherre samt bidrog til et stærkt grundlag for en fælles vision for det nye byggeri.
Arkitema formidlede, inddragede og konkretiserede input og feedback fra innovationsprocessen til udviklingen af koncept og baseline, der dannede grundlaget for programmering og udbudsmateriale.

 

HEIDI LYNG
Arkitekt cand.arch
Projektleder
Tlf. +45 5077 7296

Fakta


Adresse: Aarhus Havn, 8000 Aarhus C
Bygherre: Aarhus kommune Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Brabrand Boligforening
Bygherrekontakt: Projektchef, Marianne Weberg
År: 2015
Omfang
24.500 m² ældre- og plejeboliger, kollegieboliger og daginstitution
Bygherrerådgiver: Arkitema Architects
Proces: Arkitema People Involvement
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Alectia