OPS Gellerup Nord

Den omdiskuterede bydel Gellerup i Aarhus er under omdannelse. Området skal gentænkes, og i den forbindelse opføres et nyt hus til kommunale arbejdspladser og en vifte af aktiviteter for byens borgere. Husets kerne bygger på en åben struktur. Stueplanet er et overdækket byrum med varierede bymæssige og udadvendte funktioner såsom café, arbejdende værksteder, kafferisteri mm. Som helhed favner det den kulturelle kompleksitet i Gellerup og lader de administrative kontorarealer flette sig sammen med de offentlige funktioner.

Arkitema People Involvement er ansvarlig for procesdesignet, der lægger rammerne for, hvornår og hvordan samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere indgår i en proces. Projektets mange interessenter og perspektiver kræver et nuanceret procesdesign, der favner projektets organisatoriske aspekter og brugermangfoldighed.
Arkitema People Involvement varetager procesplanlægning, facilitering og opsamling, herunder brugerinddragelse og innovationsworkshops. Brugerinddragelsesprocessen foregår parallelt med disponeringsforslaget og projekteringsfasen.

En grundig aktørscreening danner grundlag for en udførlig procesplan, som indeholder aktiviteter med kommende medarbejdere, beboere i Gellerup og borgere i Aarhus. Procesplanen viser samspillet mellem niveauerne for produktion, koordinerings- og beslutningsniveau og tydeliggør ansvar og rollefordeling. I disponeringsforslaget konkretiserer medarbejderbrugergrupper de ansattes behov.
I udviklingsfasen afholder vi et innovationsforløb med medarbejdere, der udfolder potentialer i nye samarbejdsmetoder og arbejdsgange, som herefter bliver testet. Som en integreret del af projekteringsfasen bliver erfaring fra brugerinddragelsesprocessen og resultatet fra innovationsforløbet inddraget i designet af arbejdsmiljøer og de omkringliggende grønne områder.

Fakta

Adresse: Edwin Rahrs Vej, 8220 Brabrand
Bygherre: Aarhus Kommune
Kontaktperson: Jens Skinnebach, A. Enggaard
OPS operatør: A. Enggaard A/S
Driftsoperatør: Caverion
År: 2015-2018
Omfang: 23.000 m² samt p-hus på 12.500 m²
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Proces: Arkitema People Involvement
Ingeniør: Niras
Entreprenør: A. Enggaard A/S
Bystrategisk rådgiver: Hauxner
Entrepriseform: Totalentreprise
Energiklasse: Energiklasse 2015 og 2020
Præmiering: 1. præmie i OPS konkurrence 2015