Bæredygtighed

En ressourcebevidst og human udvikling af byer og bygninger er helt afgørende for en bæredygtig fremtid. Arkitema ønsker at bidrage aktivt til at videreudvikle byggebranchen i en mere ansvarlig retning. Vores team af dedikerede specialister arbejder derfor målrettet med fokus på ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og langtidsholdbar arkitektur i alle vores projekter.

Som en del af vores samfundsansvar har vi vedtaget politikker for arbejdet med klima og miljø på vores projekter og egen drift. Læs mere om CSR her.

Vores metode
Strategien for bæredygtighed afhænger altid af konteksten. I Arkitema har vi derfor udviklet et dialogværktøj, som understøtter vores holistiske tilgang til bæredygtig arkitektur. Vi har defineret fire fagligheder, som vi skal vægtes i ethvert projekt: Bæredygtighed, Brugbarhed, Bygbarhed og Æstetik. Værktøjets udformning inviterer samtidig til dialog med bygherren og projektdeltagerne om fokusområder og potentialer i projekterne.

Rådgivningsydelser
Vi yder specialiseret rådgivning indenfor bæredygtighed i byggeprojekter med udgangspunkt i projektets kontekst og kundens behov. Endvidere samarbejder vi med forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter og undervisningsforløb. Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser:

  • Udvikling af bæredygtighedsstrategi og implementering gennem bæredygtighedsledelse
  • Bæredygtighedscertificeringer (DGNB, LEED, BREEAM, Svanemærket, Active House og Miljöbyggnad)
  • Designstrategier i tidlige faser ift. energi, indeklima, dagslys og livscyklusanalyser
  • Bæredygtigt materialevalg – miljørisici, sundhed og LCA relateret til byggevarer
  • Energioptimering ved ombygninger og renoveringer
  • Totaløkonomiske analyser
  • Simulering af dagslysforhold, blænding, kontrastforhold og solafskærmning samt indeklimaforhold – sommer og vinter

Læs mere om vores ydelser, metode og værktøjer i denne booklet ARKITEMA SUSTAINABILITY

Arkitema Timber
Træbyggeri har potentialet til at skabe socialt, miljømæssigt og økonomisk revolutionerende konstruktioner. Derfor har Arkitema opbygget en kompetenceorganisation for trækonstruktioner i samarbejde med den svenske træindustri.

Sammen med brancheorganisationen Svenskt Trä, der spiller en central rolle i udviklingen af træbyggeri, har vi udviklet et omfattende uddannelsesprogram til vores arkitekter og ingeniører. Vi arbejder på flere projekter i træ, og får derfor også en unik videnudveksling med førende aktører inden for træbyggeri.

Med Arkitema Timber har vi en unik mulighed for at bidrage til moderne træbyggeri ved at koordinere vores indsats, og dele vores erfaringer i hele virksomheden såvel som med vores partnere. Målet er aktivt at bidrage til en bæredygtig omstilling i byggebranchen, og reducere den negative miljøpåvirkning gennem struktureret kompetenceudvikling, uddannelse og videndeling mellem kontorerne.

Læs mere om Arkitema Timber i denne booklet ARKITEMA TIMBER