Bæredygtighed

Rådgivning i bæredygtighedsstrategi, -ledelse og -certificering

Vi yder specialiseret rådgivning inden for bæredygtighed i byggeprojekter med udgangspunkt i projektets kontekst og kundens behov. Som en af Skandinaviens førende arkitektvirksomheder har Arkitema Architects arbejdet med bæredygtighed som en grundlæggende og integreret del af vores projekter gennem en årrække. Vi mener, at bæredygtige krav og ambitioner udfordrer og udvikler arkitekturen positivt og i sidste ende resulterer i værdiskabende helhedsløsninger for både bydele og byggerier.

Bæredygtighedsstrategi
Udviklingen af et projekts bæredygtige strategi og målsætninger baserer sig på en kompetent og ambitiøs dialog med kunden, hvor vi kan bidrage til at sætte bæredygtighed højt på dagsordenen gennem hele projektets forløb og byggeriets værdikæde. Gennem inddragelse af den nyeste viden og teknologi og via et positivt samarbejde med alle projektets interessenter, udvikles projekter med stor totalværdi.

Specialistydelser
Vi arbejder tværfagligt for at sikre gode helhedsløsninger og tilbyder derfor også rådgivning i mere specifikke emner såsom lavenergibyggeri og vedvarende energiløsninger, bæredygtigt materialevalg, dagslys, helende arkitektur, tilgængelighed, landskabsdesign samt klimasikring og lokal afledning af regnvand. Alle ydelser kan naturligvis skaleres i forhold til kontekst og de aftalte målsætninger i et projekt.

Bæredygtig certificering
Hos Arkitema Sustainability tilbyder vi rådgivning inden for mange forskellige typer certificeringsordninger. Vores team af konsulenter tilbyder blandt andet DGNB-certificering af kontorer, etageejendomme, rækkehuse og bydele samt certificering og 3. parts verifikation af små og mellemstore bygninger i henhold til kriterierne i Active House ordningen. Derudover tilbyder vi også rådgivning inden for andre certificeringsordninger som eksempelvis BREEAM, LEED, Miljöbyggnad og Passivhusdesign.

Bæredygtighedsmodel 
Vores arbejde med bæredygtighed tager udgangspunkt i den traditionelle bæredygtighedsmodel, der fokuserer på tre former for bæredygtighed: Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Herudfra har vi i Arkitema Architects skabt vores egen, udvidede bæredygtighedsmodel ved at tilføje to fokusområder: Funktion og æstetik. Vi mener nemlig, at det er afgørende for at opnå reel bæredygtighed, at arkitekturen er funktionelt optimeret til aktuelle og fremtidige krav, samtidig med at arkitekturens æstetik er holdbar over tid. Det gennemførte bæredygtige byggeri opstår, når hensynet til miljø, økonomi, sociale forhold, funktion og æstetik forenes velovervejet.

 

Arkitemas bæredygtighedsmodel