Bæredygtig bydel i Hedehusene

Fremtidens bæredygtige forstad

Arkitema Architects er hovedrådgiver for den fysiske del af udviklingsplanen for NærHeden, der er et udviklingsprojekt etableret af Høje-Taastrup Kommune og Realdania By. Visionen er at skabe et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad. NærHeden opføres i Hedehusene og der bygges op mod 3.000 boliger, som skal huse cirka 8.000 mennesker.

Arkitema Architects forslag til udviklingsplanen kobler sociale, tekniske, landskabelige og økonomiske løsninger med nye tilgange til, hvordan fremtidens borgere og byggesektoren inddrages i udviklingen af bydelen. Dermed skal NærHeden blive det sted i Danmark, hvor man som borger får størst mulighed for at deltage i udviklingen af sin by og i nærmiljøets fællesskaber.

Et af udviklingsplanens hovedelementer er Det Grønne Loop, som er et rekreativt og aktivitetsrigt parkstrøg fyldt med mødesteder, der binder den nye bydel sammen med det eksisterende Hedehusene og gør det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, butikker og fritidsaktiviteter. Det Grønne Loop fungerer også som et system for opsamling og tilbageholdelse af regnvand, og det giver parkstrøget et naturpræg med vandhuller og vådområder. Dermed forenes social og miljømæssig bæredygtighed.

NærHeden kommer til at bestå af varierende boligklynger med både rækkehuse, byvillaer og lejlighedsbyggeri. Boligerne bliver CO2 neutrale, og området får optimale forhold for gående og cyklister og nem adgang til offentlig transport.

På den måde nytænker NærHeden forstadens velkendte kvaliteter som f.eks. nærhed til naturen, sociale fællesskaber og trygge rammer.

Orbicon, VIA Trafik A/S, Esbensen A/S, Karres en Brands og Everyday Studio har bistået som underrådgivere for udviklingsplanen, der er udarbejdet i tæt dialog med NærHedens interessenter. 

Læs mere om Nærheden her.

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adresse: Industrivej 2, 2640 Hedehusene
År: 2014
Omfang: 63,5 ha
Bygherre: NærHeden P/S. Realdania By og Høje Taastrup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design, Karres en Brands
Ingeniør: Orbicon
Team Arkitema: Arkitema Architects, Karres en Brands, Orbicon, Social Action, Open Air Neighbourhood, Everyday, Via Trafik, Smith Innovation samt konsulenterne Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.