Energineutral etagebolig i Søborg

Reelt energineutralt etageboligbyggeri

BOLIG+ Søborg er Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri, som består af 10 lejligheder fordelt på 1040 m2. Etageboligerne stod klar til indflytning i foråret 2016 og er dermed et realiseret bevis på, at det kan lade sige gøre at bygge energirigtige boliger indenfor en almindelig byggeøkonomi.  

Arkitema Architects opgave har været at forene ambitionerne om energineutralitet, indeklima, fleksibilitet, arkitektonisk kvalitet samt brugervenlige, intelligente systemer. Opgaven er løst i tæt samarbejde med ingeniør, bygherre og projektets øvrige aktører for at opnå den optimale balance mellem de ofte modstridende ambitioner. 

Bygningen har et lavt energiforbrug, som lever op til kravene for BR20, og ved samtidig at producere el via eget solcelleanlæg opnår BOLIG+ et neutralt energiregnskab. Det lavere energiforbrug er blandt andet opnået ved at have en høj tæthed i bygningens klimaskærm, anvende behovsstyret ventilation og genvinde varme fra brugsvand. 

Solcelleanlægget er udviklet som en integreret del af projektets arkitektoniske koncept. Der er placeret solpaneler på tag, facade og lejlighedernes sydvestvendte altaner for at kunne producere mere el, end bygningen og husets beboere forbruger. Den overskydende energi eksporteres og modregnes bygningens import af fjernvarme. På den måde går det samlede energiregnskab i nul, og BOLIG+ kan reelt betegnes som energineutralt.

Projektets bygherre er Realdania Byg, og det er forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter fra IDA-BYG, Akademisk Arkitektforening, Energistyrelsen, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Elsparefonden, Ingeniørforeningen og Det Økologiske Råd. MOE Rådgivende Ingeniører har været ingeniører på projektet. 

Læs mere om BOLIG+ her

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adresse: Søborg Hovedgade
Omfang: Ca. 1.400 m², 10 boliger.
Bygherre: Realdania Byg
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: MOE
Præmiering: 1. præmie i åben international arkitektkonkurrence (2009)
Ydelse: Totalrådgivning incl. arkitekt- og landskabsarkitektprojektering, projektledelse, fagtilsyn og byggeledelse
Foto: Kira Ursem