Nulenergi ungdomsboliger i Aarhus

Bæredygtige ungdomsboliger på Aarhus Havn

Det Store Havnehus på Aarhus Havn er et resultat af en 1. præmie i en indbudt totalentreprisekonkurrence, som Arkitema Architects vandt i samarbejde med entreprenørfirmaet Myhlenberg i 2011. Huset rummer 99 ungdomsboliger fordelt på 12 etager - i alt 4.900 m2 - og efterlever kravene for BR20. Imidlertid er huset så optimeret med passive og aktive energitiltag, at energirammen ender i 0 – vi kalder det energiklasse 2025.

Det Store Havnehus er bæredygtigt - miljømæssigt såvel som socialt. Bygningen er opført i højisolerede, hvide sandwichelementer i beton og designet til at give alle boliger de bedste udsyns- og dagslysforhold og skabe rum for social interaktion. Bygningens solpaneler er installeret på husets tag og sydøst-vendte facade. På facaden er de strategisk placerede, så de udover at producere strøm indgår som en naturlig del af bygningens arkitektoniske koncept, fungerer som altanværn og er solskærme for lejlighederne. Dertil lyddæmper panelerne trafikstøj og reducerer downforce ved vindstød. Sammen med en klimaskærm, der matcher passivhus-standard, decentral ventilation med effektiv varmegenvinding samt varmegenvinding af varmt badevand opnår bygningen et forbrug på 0 kWh/m2/år.

Det Store Havnehus understøtter og fremmer et godt socialt miljø. En af byggefeltets udfordringer er, at der ikke er optimale sollys- og udsigtsforhold for bygningens 0.-6. etage i sydvestlig retning samt fra 7. etage og op i sydlig retning. Som svar på udfordringen er der her udført en udskæring i bygningskroppen, hvor gode sociale rammer prioriteres frem for lejligheder. På terræn findes et overdækket, fælles opholdsplateau, mens der op langs udskæringen ophænges mindre udendørs opholdsterrasser, hvor beboere kan mødes uformelt og etablere fællesskaber med hinanden. På den måde udnytter bygningen sin kontekst socialt, og der skabes en større totalværdi for bygningen indenfor den økonomiske ramme.

Det Store Havnehus er opført for Boligforeningen Ringgården i samarbejde med totalentreprenør Myhlenberg samt Esbensen og Niras som rådgivende ingeniører.

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adresse: De Bynære Havnearelaer, Aarhus Ø
År: 2011-2012
Omfang: 5000 kvm
Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras
Totalentreprenør: Myhlenberg
Bygherrerådgiver: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.
Præmiering: 1. præmie i indbudt totalentreprisekonkurrence. Nomineret til den grønne betonpris 2013.