Renovering af boligområde i Viby Syd

Bæredygtig transformation af socialt belastet boligområde

Arkitema Architects står bag helhedsplanen for Rosenhøj i Viby ved Aarhus, som er en del af masterplanen for et nyt Viby Syd, hvis overordnede vision er at skabe én samlet bydel. I Rosenhøj åbner visionen op for at tilbyde flere forskellige boligformer med større diversitet samt skabe et samlet byområde med en fælles og positiv identitet.

Hvert kvarter, hver sin identitet. Ud fra denne devise opdeler helhedsplanen Rosenhøj i mindre kvarterer, der består af en boliggade med to boligblokke, nye rækkehuse i to etager samt et fælles haverum. Udover at etablere et nært tilhørsforhold to boligblokke imellem, giver nye veje og et rekreativt stisystem området mangfoldighed og nye pejlemærker. For at understrege mangfoldigheden udføres boligblokkene i fire markant forskellige facadematerialer, der samtidig har sammenhæng til haverummenes udformning og beplantning.

På hver boliggade ligger et kvarterstorv, hvor fællesskabet for det nære kvarter kan udfolde sig. Grundprincipperne for torvene bygger på idéen om et basissted med træer og bænke, hvor belægningsskift og beplantning definerer forskellige zoner, som både kan fungere som legeområde og roligt opholdssted.

Bebyggelsens nye gårdhaver er opdelt i mindre, varierede haverum, der får en semiprivat karakter. Nærhed til boligen og intimitet i haverummet er med til at skabe tilhørsforhold og nabofællesskab. For at understøtte ejerskab og engagement har beboerne været tæt involveret i både dialog, designproces og navngivning af kvarterstorve. I kontrakterne med de udførende entreprenører er der endvidere indarbejdet sociale klausuler, som har resulteret i lærepladser til de unge i område.

Udover at have udviklet helhedsplanen for området, har Arkitema Architects også fungeret som arkitekt- og landskabsarkitektrådgiver på projektet. Opgaven er løst med Viggo Madsen som totalrådgiver og i samarbejde med EFFEKT Arkitekter ApS.

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adresse: Rosenhøj, 8260 Viby J
År: 2011-2015
Omfang: 200.000 m²
Bygherre: Boligselskabet Århus Omegn
Arkitekt: Arkitema Architects og EFFEKT
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen
Øvrige: Center for Idræt og Arkitektur samt UIWe kulturplanlægning
Præmiering: 1. præmie i indbudt konkurrence