Svanemærket byområde i Lyngby

Trongårdens byområde består af ialt 24.000 m² svanemærkede boliger fordelt på 8 forskellige boligtyper. I projektet har Arkitema indgået i prælicens-processen i forbindelse med Svanemærkningen af byområdet. Her har Arkitema haft den indledende kontakt med Miljømærkning Danmark (MMD), som er den organisation der står for Svanemærknings-ordningen. Derudover har Arkitema stået for at udføre en indledende screening af projektet og i samarbejde med totalentreprenøren sikret at al den nødvendige dokumentation er blevet udarbejdet og videresendt til MMD.

Alle disse indledende foranstaltninger har alle været med til at sikre et bæredygtigt byområde, som bl.a. indeholder LAR (Lokal Afledning af Regnvand), grønne tage samt grønne områder med legepladser, bålpladser, værksteder, plantekasser m.m. Derudover opføres alle boliger i sunde, naturlige og miljørigtige byggematerialer med lavt eller ingen indhold af skadelig kemi for på den måde at sikre de bedst tænkelige forhold for de personer som skal leve i byområdet.

Svanemærket byggeri er en certificeringsordning, hvor fokusområderne fra det nordiske miljømærke, Svanen, er skaleret op på bygningsniveau. Certificeringsordningen adskiller sig således fra andre certificeringsordninger ved at have materialerne, og deres indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer som det primære fokusområde. Dette sikrer et sundt byggeri til glæde for naturen og de personer som opholder sig i og omkring bygningerne. Ud over de skrappe krav til materialer stilles der også krav til bl.a. energiforbrug, dagslysforhold, ventilation og bæredygtigt træ.

RIKKE BJERREGAARD ORRY
Akademiingeniør
Head of Sustainability
Tlf. +45 5858 2310

Fakta

Adresse: Hjortekær, 2800 Kongens Lyngby, Danmark
Omfang: 24.000 m² bolig fordelt på 55.200 m² grund
Periode: 2017-2020
Bygherre: ELF Development
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: Niras (LAR og byggemodning), AB Clausen (konstruktion og brand), SORI (VVS, kloak, ventilation, energi, el og forsyning)
Gade & Mortensen Akustik (støj og akustik)
Entreprenør: HHM Byg A/S