Træbygning: Overlund Skole

Arkitema Architects skal tegne den nye skole i Overlund i det østlige Viborg, der bliver et bæredygtigt byggeri med træ som det primære materiale. Skolen kommer til at fungere som bydelshus for lokalområdet, hvor både skole og hal bliver bærende kulturinstitutioner, der spiller sammen med områdets natur. Forslaget er døbt ”Lysningen”, hvilket, kombineret med brugen af træ, passer til det arkitektoniske grundprincip for bygningen; en skov af grønne søjler, holdt sammen af plateauer i forskellig højde – som trækroner der danner et tag over skovbunden. 

Træ vil blive et endnu mere udbredt materiale og det har også mange positive effekter. Når man opfører en skole i Overlund er træ det helt oplagte materiale, da det helt fra start sikrer et støj-, lugt- og giftfrit byggemiljø. Samtidig har det en lav kompleksitet at udføre byggeri i træ, hvilket eksempelvis gør det forholdsvist ukompliceret at lave ombygninger og tilbygninger, hvis der skulle blive behov for det i fremtiden. Intentionen er, at skolen skal opføres i CLT, der er en slags limtræ, hvor elementet laves af flere lag brædder(minimum tre lag) der samles med en typisk 90 graders vinkel mellem lagene. CLT adskiller sig på den måde fra almindelig limtræ, hvor brædderne kun er samlet i én retning.

Projektet omfatter en ny skole beregnet til 750 elever og en ny idrætshal for i alt 211 mio. kr. Skolen skal senere kunne udvides til op til 1.300 elever. Desuden skal der kunne etableres en ny Hal 2 med fokus på springgymnastik og atletik, hvis foreningerne kan finansiere det.

 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Gl. Randersvej, Overlund, 8800 Viborg
Areal: 10.800
Forventet ibrugtagning: 2023
Bygherre: Viborg Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Ingeniør: Sloth Møller