Træbygning: Sønder Otting Skole

Arkitema har vundet konkurrenceoplægget for Sønder Otting Skole i Haderslev Kommune. Skolen skal rumme 500 børn fra 0. til 6. årgangs og skabe rammerne for kreativ og nytænkende læring.

Haderslev kommune ønsker et åbent og kreativt læringsmiljø, og Arkitema har løst opgaven ved at tilrettelægge udviklingen af de fysiske rammer som et spil. I den kommende tid skal kommunen og arkitekterne derfor i fællesskab skabe skolens rammer på en spilleplade med rumskabende designelementer som ”spillebrikker”. Derved designes skolens rammer specifikt til de børn, der skal lege og lære i lokalerne.

Skolen indrettes i universer med årgangsklynger og vil derfor få forskellige lokaler, der både kan rumme store og små grupper af elever.  Derudover får skolen egen SFO, multisal, skoletorv med madordning og spændende udearealer, der opfordrer til bevægelse og læring i det fri.

Både socialt, økonomisk og miljømæssigt scorer projektet højt på bæredygtighed. Skolen opføres i træ, og dermed bliver Sønder Otting Skole en af de første træskoler i Danmark, hvilket, sammen med flere andre tiltag, gør, at skolen vil få et meget lavt CO2 aftryk. 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Sønder Otting, Haderslev Kommune
År: 2017-2020
Omfang: 5.800 m²
Bygherre: Haderslev Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Sloth Møller
Præmiering: Vinder af projektkonkurrence