Træbygning: Tiller Videregående Skole

Arkitema Architects har vundet konkurrencen om at tegne om- og tilbygningen af Tiller Videregående Skole (VGS) syd for Norges tredjestørste by, Trondheim. Projektet skal forbedre undervisnings- og opholdsfaciliteterne på skolen, hvor der i dag plads til 650 elever. Med den nye plan bliver, der plads til 800 elever på en campus, der forholdsvist enkelt vil kunne udbygges yderligere, til de 1.000 elever, som man forventer på skolen i 2030.

Tiller VGS skal være et samlingssted for kreativitet, tværfaglig videndeling, kultur og fællesskab. Ud over at skabe mere plads og bedre rammer for eleverne er det meningen, at skolen skal åbnes for lokalsamfundet og på den måde blive et samlingssted for hele Tiller. Derfor har forslaget et hovedstrøg, der holdes åbent uden for undervisningstiden. Her vil de lokale få adgang til kantine, café, auditorium og bibliotek.

Brugen af træ i størst mulig grad, både i eksteriør, bærekonstruktion og interiør, vil skabe en visuelt dragende bygning, der understreger miljøaspektet. På de skrå tagflader i den nye bygning bliver der sat solcellepaneler, og ellers dækkes taget med lyst tagpap, mens taget på den eksisterende bygning får et sedumtag med beplantning. For at imødekomme kommunens ambitiøse energikrav skal facaden på den eksisterende bygning desuden efterisoleres.

Et enkelt konstruktionsprincip giver stor fleksibilitet, da tilbygningen er tænkt som et modulært system, der gør det let at tilføje eller ændre arealer og løsninger, hvis skolens behov ændrer sig over tid.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adresse: Østre Rosten 47, Tiller, 7475 Trondheim, Norge
År: 2018-2021
Omfang: 1
7.000 m²
Bygherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: ÅF Engineering
Præmiering: Vinder af 
koncept- og projekteringskonkurrence