BIM Management

I BIM Management skaber vi merværdi i projekter gennem bedre overblik over processerne, bedre tværfagligt samarbejde, bedre styring af tid og økonomi samt bedre beslutningsgrundlag for bygherre og projektets øvrige samarbejdspartnere. Således er BIM et væsentligt redskab til projektstyring, øget kvalitet og produktivitet.  

Arkitema BIM Management er resultatet af en ambition om at følge med tiden og udforske de nyeste arbejdsmetoder. Derfor har vi også gennem en længere årrække udviklet BIM-metoder og -processer. Når vi gennemfører projekter i BIM er det altid med fokus på værdiskabelse for bygherre og samarbejdsparterer. De digitale modeller bruges blandt andet til simuleringer, visualiseringer, verificeringer og kvalitetssikring. Samtidig giver de mulighed for et struktureret og dynamisk internt BIM-workflow.

BIM-modellen giver en god start på projektet
I de indledende designfaser og programmering kan BIM bruges til at inddrage parametrisk design, energi- og bæredygtighedsanalyser såsom sol-, skygge-, dagslys- og vindsimuleringer aktivt som designparametre. Når processen når til de komplicerede rum-, funktions- og arealdisponering så hjælper en velfunderet BIM-model med at disponere arealerne, så alle arealer automatisk opdateres når der laves ændringer og rettelser.

For både rådgivere og bygherre gør bygningsmodellen det nemmere at overskue projektet og dets udfordringer. Selv ved meget komplekse og krævende konstruktionsudfordringer bliver løsninger nemmere at identificere, udvikle og verificere for rådgiveren. Bygherre vil opleve, at data fra de digitale modeller anvendes aktivt til simuleringer, visualiseringer og verificering gennem hele projektforløbet og det giver bygherren et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. 

Arkitema har stor erfaring med udbud med store mængder og har gennemført store universitets- og hospitals projekter med komplette 3D-modeller. Udtræk af mængder fra BIM-modellen har løbende understøttet de interne fasekalkulationer samt totaløkonomiske beregninger.

Stærke 3D-visualiseringer
BIM-modellen er et stærkt visuelt kommunikationsværktøj for bygherre, hvor eksempelvis renderinger af BIM-modellen kan tilkobles virtual reality-briller, der giver brugeren en overbevisende 3D oplevelse af projektet, mens det udvikles.

Inden for eksempelvis landskabsprojekter gennemføres på en række projekter med brug af BIM-modeller. Det giver effektiv kommunikation mellem rådgiverne, da 3D-illustrationerne giver en mere detaljeret projektforståelse.

Arkitema gør også brug af 3D-modellerne på byggepladsen i forbindelse med byggemøder, fagtilsyn og mangelgennemgang, hvor de tilsynsførende kan gennemgå projekterne via tablets.

Gennem BIM Management vil kunden til stadighed have de bedste muligheder for at skabe værdi og sikker styring af projekterne. 

Læs mere om Arkitema BIM Management i vores booklet