DNV Gødstrup

Det Nye hospital i Vest, DNV-Gødstrup, anses i branchen som et af de største og mest toneangivende BIM-projekter i Danmark. Region Midtjylland udpegede i 2011 CuraVita og dermed Arkitema som vinder af konkurrencen om det nye supersygehus på 115.000 m², som er et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren. Arkitema sætter således standarder for BIM-udviklingen i Danmark.

Fra projektstart blev der etableret en stærk BIM- og IKT-organisation samt udarbejdet BIM-strategier med fokus på projektering, udbud, udførelse samt drift. Arkitema varetager også IKT-ledelsen på projektet.

En struktureret BIM-model er med til at sikre et optimeret projektforløb for alle projektets parter, og en række værdiskabende BIM-processer, -arbejdsmetoder og digitale værktøjer understøtter dette.

BIM-modellen og illustrationer giver mulighed for at præsentere brugergrupperne for områder, afdelinger og rum på et meget illustrativt niveau allerede tidligt i brugerprocessen. Visualiseringer der er hentet direkte ud fra programmet Revit.

For at sikre et effektivt projekteringsforløb på et så omfattende projekt som DNV-Gøstrup kobles 3D-modellen med to forskellige databaser; dRofus og Sigma, der skaber overblik for det samlede projektteam og effektiviserer projekteringsprocessen.

Rumdatabase- og inventarprogrammet dRofus benyttes fordi det er vigtigt for projektteamet på en enkel måde at udarbejde skemaer og rapporter. Disse viser forhold mellem det programmerede og det projekterede. Databasen er et vigtigt arbejdsværktøj for intern og tværfaglig kvalitetssikring af de programmerede og de projekterede arealer.

DNV Gødstrup er udbudt med mængder. Sigma bygningsdelsdatabase er koblet til 3D-modellen, som fasekalkulationerne samt tilbudslister med mængder bliver genereret ud fra. Sigma bygningsdelsdatabasen sikrer samtidig sammenhængen mellem 3D-model, tilbudslister samt beskrivelser. I forbindelse med udbuddet blev detaljerede opmålingsregler udviklet i samarbejde med Bips. Disse opmålingsregler er efterfølgende blevet en branchestandard.

3D-modellen indeholder egenskabsdata, eksempelvis i form af brand-, lyd-, teknik- samt driftsegenskaber for at kunne indgå i driftsherres D&V-system MainManager. 

MARIANNE FRIIS
Bygningskonstruktør / Byggeøkonom
Head of BIM Management
Tlf. +45 5858 2729

Fakta

Adresse: Gødstrup, Herning 
År: 2011-2016 (1. etape) 
Omfang: 115.000 m² + 15.000 m² psykiatri (Etape 1 udgør ca. 90.000 m²)
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkitema, AART, Nordic (Tidligere NSW) (NO) 
Landskab: Arkitema Architects
Ingeniør: Grontmij, Moe & Brødsgaard
Hospitalsplanlæggere: Hospitalitet (NO)