Lyreskovskolen

Lyreskovskolen er et godt eksempel på, at de digitale værktøjer bliver udnyttet til fulde med et meget positivt resultat for bygherre og rådgivere.

Opmålingen af det eksisterende byggeri er suppleret af en laserscanning, der efterfølgende er blevet konverteret til en punktsky og importeret i tegneprogrammet Revit til brug under projektering. Herigennem var det muligt at sammenligne det optegnede med de faktiske forhold i bygningen.

Både arkitekt, konstruktionsingeniør og installationsingeniør arbejdede i BIM-fagmodeller, som løbende blev samlet i en fællesmodel. Under hele projekteringen og samarbejdet var der et stort fokus på et struktureret og sammenhængende projekt.

Fællesmodellen blev løbende anvendt til tværfaglig granskning. På alle projekterings- og bygherremøder blev modellen anvendt aktivt. Bygherren blev på storskærm løbende vist rundt i modellen.

Arkitema havde som totalrådgiver ansvar for overholdelse af den økonomiske ramme. Projektet blev ikke udbudt med mængder, men mængder udtaget fra modellen blev brugt internt til kalkulation og dermed kontrol af, at den økonomiske ramme kunne overholdes. Det blev derved muligt løbende at justere på bygningsdelene i forhold til materialevalg/økonomi. Der blev afholdt digitalt udbud med online licitation.

Under udførelsen blev produktionstegninger til betonelementer 3D-projekteret. Objekterne til produktion af betonelementer blev lagt ind i fællesmodellen til kontrol.

Det store fokus på projektets struktur, styring, gennemsigtighed og sammenhæng medførte under udførelsen færre spørgsmål fra entreprenører og færre fejl.

Det samlede licitationsresultat endte under target-prisen. Byggeriet blev afleveret til tiden og til prisen.

MARIANNE FRIIS
Bygningskonstruktør / Byggeøkonom
Head of BIM Management
Tlf. +45 5858 2729

Fakta

Adresse: Bov, Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Omfang: Ca. 9.500 m2 nybyggeri og ca. 2.000 m² ombygning
Bygherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll