Bellahøj Svømmestadion

Opførelse af moderne svømmestadion

Projektet omfatter opførelsen af et nyt svømmestadion med bassiner og faciliteter i internationale konkurrencemål til afvikling af svømme- og udspringsstævner. Samtidig integrerer projektet det ombyggede Bellahøj Friluftsbad, så det i dag - sammen med Bellahøj Hallerne - fremstår som ét samlet anlæg, der kan rumme alt fra elite til fritid.

Arkitema Architects har ydet totalrådgivning inkl. byggeledelse, fagtilsyn, budgetstyring, projekteringsledelse samt arkitekt- og landskabsarkitektprojektering.

Byggeledelsen blev først og fremmest udført med fokus på økonomi og tid, og de største konkstruktionsmæssige udfordringer bestod af de fugefrie gulve, varmeudvidelse, brugen af rustfrie skruer, placering af gulvventiler, stålspær, terrænregulering og bygningens stor glasfacader.   

Byggeriet er opført efter daværende lavenergiklasse II

Arkitema har i forbindelse med byggeledelsen foretaget:
Tidsstyring
Økonomistyring
Løbende risikostyring
Koordinering af fagtilsyn
Fagtilsyn, arkitekt
Fagtilsyn, landskabsarkitekt
Registrering af eksisterende forhold
Byggepladsindretning
Kvalitetssikring af udbudsprojekter
Mængdeverificering
Kontrahering med entreprenører
Styring af bygherreleverancer
Styring af brugerleverancer
Mangelgennemgang
Afleveringsforretning
Idriftsættelse
1-års- og 5-års gennemgang

CARSTEN JENSEN
Partner
Forretningsudv.chef, tilbudschef
Tlf. +45 6155 3681

Fakta

Fakta:
Adresse: Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj
År: 2007-2009
Omfang: ca. 5.000 m²
Bygherre: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Arkitekt/totalrådgiver: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design 
Ingeniør: Søren Jensen, Balslev
Storentreprenører: NCC, Kirkebjerg, Jakon
Byggeledelse: Arkitema Architects
Præmiering: International Property Award, oktober 2010