Gårdhavehusene i Albertslund Vest

Omfattende renovering af 458 gårdhuse

Da gårdhave­husene blev opført i midten af 1960’erne var de eksponent for nye arkitektoniske strømninger og var med til at lægge kimen til den tæt-lave boligbevægelse. Derfor foretages den gennemgribende totalrenovering af de i alt 458 gårdhuse med stor respekt for stedets særegne identitet, æstetik og kulturhistoriske betydning. 

Arkitema er totalrådgiver på opgaven, og udfører herunder arkitekt- og landskabsarki­tektprojektering, byggeledelse og fagtilsyn samt rådgivning i forhold til brugerinddragelse, planlægning og proces.

Arkitema har i samarbejde med byggeudvalg og beboere haft en omfattende proces med fokusgruppearbejde, således at alle essentielle valg i boligerne er blevet taget i samarbejde med beboerne. I denne proces er der blevet gennemført to testboliger, og i januar 2017 stod de første 15 boliger klar til indflytning. I marts 2017 var de sidste 22 boliger i det første af syv kvarterer klar til indflytning. Herefter bliver der løbende afleveret boliger til indflytning.

Opgaven er kompleks, da den omfatter dels totalrenovering inkl. facadeudskiftning af gårdhusene med genhusning af samtlige beboer og dels koordinering med nye forsyningsledninger i hele området. Derfor er Arkitemas tilgang baseret på både grundig planlægning, veltilrettelagte processer og improvisation. Derudover følger de centrale nøglepersoner – projekteringsleder, procesleder og byggeleder – projektet hele vejen fra første skitse til indflytning. 

Renoveringen foregår etapevis, således at beboerne kan indflytte løbende i renoveringsperioden. Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden.

Arkitema har i forbindelse med byggeledelsen foretaget:
Tidsstyring
Økonomistyring
Risikostyring
Koordinering af fagtilsyn
Fagtilsyn, arkitekt
Fagtilsyn, landskabsarkitekt
Registrering af eksisterende forhold
Byggepladsindretning
Kvalitetssikring af udbudsprojekter
Mængdeverificering
IKT-ledelse under udførelsen
Kontrahering med entreprenører
Styring af beboertilvalg & beboertilkøb
Mangelgennemgang
Afleveringsforretning
Idriftsættelse
1-års- og 5-års gennemgange

 

CARSTEN JENSEN
Partner
Forretningsudv.chef, tilbudschef
Tlf. +45 6155 3681

Fakta

Fakta:
Omfang: 458 boliger
År: 2013-2019
Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Architects
Byggeleder: Arkitema Construction Management