KUA 2 - Københavns Universitet Amager

37.000 m2 stor udbygning af Københavns Universitet Amager

Projektet KUA2 er resultatet af en 1. præmie i en indbudt arkitektkonkurrence. Arkitema Architects har som en del af totalrådgivningsgruppen varetaget en række centrale opgaver i forløbet med forundersøgelser, programmering og omfattende brugerinvolvering, arkitektprojektering, projekteringsledelse og byggeledelse.

KUA2 er et nyt centralt bygningsafsnit i Københavns Universitet, Søndre Campus, og fungerer som en del af en bygningstrilogi, der rummer fakulteter for Humaniora, Jura og Teologi. Byggeriets vision er at skabe basis for fremtidens udvikling af humaniora, med fokus på et dynamisk og åbent 24-7 studiemiljø og den gode arbejdsplads for forskere og undervisere, hvor der er optimal og fleksibel mulighed for at organisere forskning og uddannelse på tværs af klassiske fagskel.

Bygningen har en basis i tre plan, som kobles med fire overliggende længer i 2-3 plan. Grundelementerne i denne bygningsstruktur stammer fra byplanen for Ørestad Nord, som anviser anvendelsen af nord-sydgående superlænger som et grundelement i bystrukturen. Bygningsafsnittet er udviklet som et transformationsprojekt, hvor dele af det oprindelige bygningsanlæg er genanvendt i den nye bygningsstruktur – med konsekvens for 7,2x7,2m hovedmodulet, som er den sidste rest af arkitekterne Kobbels oprindelige universitet på grunden.

Projektet udføres som et fuldt BIM-projekt, og Det Digitale Byggeris arbejdsmetoder er blevet anvendt.

Arkitema har i forbindelse med byggeledelsen ydet:
Tidsstyring
Økonomistyring
Risikostyring
Koordinering af fagtilsyn
Fagtilsyn, arkitekt
Fagtilsyn, landskabsarkitekt
Arbejdsmiljøledelse under udførelse
Registrering af eksisterende forhold
Byggepladsindretning
Kvalitetssikring af udbudsprojekter
Mængdeverificering
IKT-ledelse under udførelsen
Kontrahering med entreprenører
Styring af bygherreleverancer
Styring af brugerleverancer
Mangelgennemgang
Afleveringsforretning
Idriftsættelse
1-års- og 5-års gennemgange

JØRN LINDINGER
Projektleder
Tlf. +45 2046 7284
CARSTEN JENSEN
Partner
Forretningsudv.chef, tilbudschef
Tlf. +45 6155 3681

Fakta

Fakta
Areal: 37.000 m2
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Bruger: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Julie Kirkegaard A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Øvrige: H+Arkitekter A/S (Indretning)
Areal: 37.000 m2
Taget i brug: 2013
Entrepriseform: Fagentreprise/storentreprise