Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning er ikke kun en teknisk styringsdisciplin. Enhver bygherre har unikke behov, som kræver indlevelse, forståelse og overblik over processer. Vi har stor erfaring med at planlægge og gennemføre processer og byggeprojekter fra de tidligste overvejelser til ibrugtagning af det færdige projekt. Det skaber værdi for kunden og samfundet, samt gør en forskel for mennesker.

En skræddersyet rådgivningsproces
Vores opgave som bygherrerådgiver er at være med til at kvalificere de beslutninger, en bygherre skal tage gennem et komplekst procesforløb. Vi tager afsæt i, at alle projekter er unikke og kun bliver optimale ved fælles indsats. Samarbejde og tæt dialog er derfor udgangspunktet, når Arkitema arbejder med bygherrerådgivning og tilrettelægger processen ud fra projektets unikke karakter og bygherrens behov.

I den strategiske bygherrerådgivning og i de tidlige faser af den mere klassiske bygherrerådgivning ser vi det som en vigtig opgave at udfordre kunden i forhold til at definere behov, ønsker og visioner. Det er vores erfaring, at den tilgang giver øget værdi til det endelige projekt. Efterfølgende laver vi i tæt samarbejde med bygherren en procesplan, som skaber overblik for alle aktører i projektet. Samtidig danner procesplanen grundlag for en sikker styring af økonomi, tid, kvalitet og risici.

Fokus på teknisk kvalitet og værdi for brugerne
For os er bygherrerådgivning en disciplin, der dels fokuserer på styring af økonomiske, juridiske, tekniske og risikobehæftede forhold, men også på funktionalitet, æstetik og bæredygtighed. Udover den tekniske kvalitet har vi også fokus på, at projektet giver optimal brugsmæssige kvalitet og værdi for brugerne.

Kompetencer og referencer
I Bygherrerådgivnng råder vi over mange og forskellige kompetencer, heriblandt meget erfarne strategiske bygherrerådgivere samt flere medarbejdere med Masteruddannelse i bygherrerådgivning og værdidesign. Vores bygherrerådgivere inddrager altid relevante kompetencer fra Arkitemas øvrige forretningsområder i den helhedsorienterede bygherrerådgivning og målretter derved vores rådgivning til den enkelte opgave. Eksempelvis inddrager vi ofte specialkompetencer inden for bruger- og interesseinddragelse, opstilling af udbudsstrategier, projekt- og grundudvikling, plan- og landskabsanalyse, klimatiserende miljøer, arbejdsmiljø, bæredygtighed og BIM.

Desuden er det naturligt for vores bygherrerådgivere at inddrage relevante eksterne specialistkompetencer i vores rådgivning for at give kunden en optimal, helhedsorienteret rådgivning.

Læs mere om Arkitema Bygherrerådgivning i vores booklet