Client Consultancy

Hos Arkitema Client Consultancy mener vi, at bygherrerådgivning ikke kun en teknisk styringsdisciplin. Enhver bygherre har unikke behov, som kræver indlevelse, forståelse og overblik af processer. Som bygherrerådgiver med base i en af Skandinaviens største arkitektvirksomhed har vi stor erfaring med og viden om at planlægge og gennemføre processer og byggeprojekter fra de tidligste overvejelser til ibrugtagning af det færdige projekt. En erfaring og viden, som vi anvender i såvel den strategiske som den mere klassiske bygherrerådgivning. Sammen med vores mangeartede kompetencer sikrer det en proces, der skaber værdi for kunden og samfundet, samt gør en forskel for mennesker.

En skræddersyet rådgivningsproces
Vores opgave som bygherrerådgiver er at være med til at kvalificere de beslutninger, som en bygherre skal tage gennem et til tider komplekst og langt procesforløb. Vi tager afsæt i, at alle projekter er unikke og kun bliver optimale ved en fælles indsats. Samarbejde og tæt dialog er derfor udgangspunktet, når Arkitema arbejder med bygherrerådgivning og tilrettelægger processen ud fra projektets specifikke karakter og bygherrens unikke behov.

I den strategiske bygherrerådgivning og i de tidlige faser af den mere klassiske bygherrerådgivning ser vi det som en vigtig opgave at udfordre kunden i forhold til definering af behov, ønsker og visioner. Det er vores erfaring, at det er en tilgang, der giver øget værdi til det endelige projekt. Efterfølgende udarbejder vi i tæt samarbejde med bygherren en procesplan, som skaber overblik for alle aktører i projektet. Samtidig danner denne grundlag for en sikker styring af økonomi, tid, kvalitet og risici.

Fokus på teknisk kvalitet og værdi for brugerne
For os er bygherrerådgivning en disciplin, der fokuserer på både styring af økonomiske, juridiske, tekniske og risikobehæftede forhold, men også på funktionalitet, æstetik og bæredygtighed. Udover den tekniske kvalitet har vi også fokus på, at der skabes optimal brugsmæssige kvalitet og værdi for brugerne.

Kompetencer og referencer
I Client Consultancy råder vi over mange og forskellige kompetencer, heriblandt meget erfarne strategiske bygherrerådgivere samt flere medarbejdere med Masteruddannelse i bygherrerådgivning og værdidesign. Vores bygherrerådgivere inddrager altid relevante kompetencer fra Arkitemas øvrige forretningsområder i den helhedsorienterede bygherrerådgivning, og målretter derved vores rådgivning til den enkelte opgave. Eksempelvis inddrages der ofte specialkompetencer inden for bruger- og interesseinddragelse, opstilling af udbudsstrategier, projekt- og grundudvikling, plan- og landskabsanalyse, klimatiserende miljøer, arbejdsmiljø, bæredygtighed og BIM.

Ligeledes er det naturligt for vores bygherrerådgivere, at inddrage eventuelle nødvendige eksterne specialistkompetencer i vores rådgivning, for derved at give kunden den optimale og helhedsorienterede rådgivning.