BUPL Aarhus, Renovering af lejemål

Renovering og nyindretning af administrationsbygningens 505 m² på 4. sal. Etageafsnit totalrenoveres og indrettes efter ny lejers ønske, med aktitektonisk sammenhæng med den tidligere og gennemgribende renovering af bygningen. Etagekvardratmeter danner ramme for flere virksomheder med et centralt fællesrum, som det naturlige omdrejningspunkt for vidensdeling mellem alle virksomheder på etagen.
Bygherrerådgiver havde ansvar for alt budgetering, koordinering, planlægning, udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser og byggeprogram, herunder med al løbende koordinering med lejers indretningsarkitekt. Derudover blev der givet bygherrerådgivning med afslutningskontrahering og styrende byggeledelse under udførelsen indeholdende økonomistyring.
Arkitema Bygherrerådgivning hjalp med:

• Budgetering
• Planlægning
• Udarbejdelse af byggeprogram og beskrivelse
• Kontrahering
• Styrende byggeleder i udførelsesfasen
• Opfølgning og økonomistyring i udførelsesfasen
LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner, Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adresse: Kystvejen 17, 8000 Aarhus C
Omfang: 500 kvm
År: 2018
Bygherre: BUPL
Bygherrerådgiver: Arkitema Architects