Generationernes Hus - Aarhus Kommune

Generationernes Hus er et af Aarhus Kommunes mest innovative projekter, der bliver gennemført i disse år. Huset bliver en nyskabelse og et forgangseksempel inden for generationsbrobygning og nye måder at tænke kommunale institutioner på, både organisatorisk og i et samspil med lokalsamfundet. Byggeriet udføres som lavenergiklasse 2015+ og forventes færdigt i 2019.

Arkitema er gennemgående bygherrerådgiver, og i hele projektforløbet ydes kvalificeret bygherrerådgivning, herunder en omfattende innovationsproces med relevante aktører omkring projektet samt strategisk bygherrerådgivning.

Projektet gennemførelses som et EU udbud i konkurrencepræget dialog i totalentreprise. Arkitemas rolle har derudover været planlægning, varetagelse og gennemførelse af en innovations- og brugerinddragelsesproces i forbindelse med programmering, der har resulteret i et udbudsmateriale inden dialogkonkurrencen. Arkitemas rolle efter kontrahering med totalentreprenøren er varetagelse af den klassiske bygherrerådgivning i de efterfølgende faser, hvor der er fokus på eksekvering og overholdelse af tid og økonomi frem til og med ibrugtagning.

Visionen er at skabe ét hus. En daglig ramme for det givende samliv mellem generationer og de gode relationer mellem mennesker, med særlig fokus på ”mødesteder” for alle generationer og med plads til selvbestemmelse og selvstændighed. Ambitionen er, med udgangspunkt i funktionelle krav, at udfordre den kendte form – at gå ud på kanten af ”det vi allerede gør”, at udfordre vaner og rutiner og tviste dem til at skabe en ny virkelighed.

Huset skal være et multigenerationshus, der indeholder en blanding af fleksible almene boligenheder til unge, familier, ældre, handicap og plejekrævende med tilhørende fællesarealer, en fleksibel daginstitution samt fællesarealer, udlagt til fælles- og sundhedsfremmende aktiviteter, der byder lokalsamfundet indenfor.

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adresse: Aarhus Ø
År: 2015-2019
Omfang: 27.405 m2
Bygherre: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening
Bygherrerådgiver: Arkitema Client Consultancy
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Alectia
Energiklasse: Lavenergiklasse 2015+