Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Arkitema yder bygherrerådgivning i forbindelse med ca. 10.000 m² nybyggeri til udvidelse af den kliniske behandlingskapacitet på Hospitalsenheden Horsens i Region Midt. Projektet gennemføres som totalentreprise, og udbydes på baggrund af byggeprogram og dispositionsforslag.

Udførelsen af nybyggeri til et hospitals kerneydelser som totalentreprise medfører, at der i projektet er særlig stor fokus på at definere det særlige behov for driftssikkerhed, hygiejne, robusthed og sikkerhed, som kendetegner denne projekttype. I opgaven indgår omfattende brugerinddragelse af det læge- og sundhedsfagligt personale.

Efter entrepriseudbud indgik Arkitemas bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfaserne og varetager dermed bygherrens kontrol af tid, økonomi og kvalitet.

Nybyggeriet indeholder 58 sengepladser, en udvidelse af den centrale operationsgang, 5 op stuer, nyt intensivt afsnit med 10 sengestuer, opvågning i form af perioperativt område, som muliggør et fremtidigt øget omfang af ”sammedagskirurgi”.

Der gennemføres brugerdialog med medarbejdere fra de involverede afdelinger og funktionsområder til fastlæggelse af indhold og udformning af nybyggeriet.

Hospitalet undergår, som et af Region Midtjyllands akuthospitaler en betydelig udvidelse og modernisering, og projektet relaterer og indpasser sig i den samlede generalplan for hospitalets udvikling således, at hospitalet kan fortsætte sin nuværende aktivitet igennem hele projektforløbet. Projektet finansieres af regionens anlægsmidler og udgør således ikke et af ”kvalitetsfondsprojekterne”, men tilrettelæggelsen af projektet anvendes tilsvarende standarder for moderne hospitalsbyggeri.

 

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adresse: Sundvej, Horsens
Omfang: 10.000 m
År: 2014-2017
Bygherre: Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland
Bygherrerådgiver: Arkitema Architects