Realisering af helhedsplan Viby Syd

om del af en større områdefornyelse har Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune udarbejdet en helhedsplan for Viby Syd. Helhedsplanen er et resultat af en udviklingsproces med deltagelse af interessenter fra Aarhus Kommune, Boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA, Viby Gymnasium og Søndervangsskolen. Som del af helhedsplanen er udarbejdet en dispositionsplan 'Gentænk Viby Syd Torv', hvis overordnede effektmål er at sikre tryghed, beskæftigelse, uddannelse, sundhed og medborgerskab. 
I realisering af helhedsplanen indgår etablering af et 1.700 m² medborgerhus, 4.200 m² administrationsbyggeri til 140 medarbejdere samt realisering af byrumsstrategien om fortætning og sammenhæng gennem anlæggelse af nye byrum, aktive udearealer og tværgående forbindelser samt begrønning af torve og p-zoner. Opgaven planlægges under hensyn til fremtidig etablering af 9.000 m² boligbebyggelse, erhvervsbyggeri og dagligvarebutik samt basket-bar på gymnasiets matrikel som samlingspunkt for gymnasieelever og områdets unge.
Arkitema er bygherrerådgiver i alle faser og varetager i rammeaftalen både strategisk, teknisk og tværfaglig bygherrerådgivning. Ydelserne omfatter rådgivning ifm. fastlæggelse af udbudsstrategi, programmering og udarbejdelse af konkurrenceprogram, varetagelse af udbud og kontrahering samt rådgivning og kvalitetssikring under projektering og etablering, herunder granskning af totalrådgivers projektmateriale og sikring af ydelser. Hertil kommer styring af tid, risici, kvalitet og økonomi, budgettering, økonomiopfølgning og fordeling af omkostninger, rådgivning ifm. bæredygtighed og driftsforhold samt sikring af totalrådgivers commissioning, aflevering og opfølgning. Opgaven varetages i et tæt samarbejde med Arkitema Urban, som teknisk rådgiver ifm. lokalplaner samt bæredygtige udearealer, byrum og anlæg.
LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner, Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adresse: Rosenhøj, 8260 Viby J
År: 2018-2022
Omfang: 4.200 m² administrationsbyggeri, 1.700 m² medborgerhus, 10.000 m² byrum
Bygherrerådgiver: Arkitema Architects
Underrådgiver: SlothMøller