Syddansk Universitet, Campus Odense

Bygning OU 44 på Odense Universitet er en fysisk ramme om flere institutter under Det Tekniske Fakultet (TEK). Undervisningsfaciliteterne er til hverdag benyttet af de ca. 2.200 studerende og en stor del af de 300 medarbejdere, der er tilknyttet TEK. Arkitema fungerede som bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af undervisningsfaciliteterne.

Arkitemas Client Consulting bistod igennem hele processen bygherren med rådgivning omkring alt fra udbud og projektering til IKT ledelse. Herunder har vi blandt andet udført analyse og programmering af bygherres, lejeres og brugeres behov. Eksempelvis gennem brugerinddragelse og afholdelse af workshops i forbindelse med programmering.

Hele vejen igennem projektet tog vi os af tidsplanlægning og budgetstyring, deltog i bygherregruppemøder og rådgav ved beslutninger i planlægnings-, projekterings-, udbuds- og udførelsesfaser.

Vi hjalp ligeledes bygherre med at udarbejde og gennemføre EU-udbud i fagentreprise, samt bedømme, indstille og kontrahere med entreprenører.

Projektet blev i processen udvidet med bygherrerådgivning vedr. undersøgelser om udbud af delvis nedrivning af eksisterende bygning OU30.

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adresse: Campusvej, Odense
Omfang: 10.000 m2 og 1.750 mkælder
År: 2013-2017
Bygherrerådgiver: Arkitema Architects
Underrådgiver: SlothMøller