Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune havde en vision om at skabe et arkitektonisk flagskib, der skulle danne rammen om sociale fællesskaber for en lang række interessenter: Ikast Ride­klub, Gartneriet Garland - et økologisk gartneri under socialpsykiatrien i Ikast-Bran­de Kommune, Focus - et kursuscenter, der udbyder kurser til ledige og sygemeldte borgere efter aftale med Jobcenteret samt en lang række forenings- og fritidstilbud. Det overordnede formål med Vision Vestergade var at skabe grobund for etablerin­gen af socialøkonomiske arbejdspladser i Ikast-Brande kommune.

Visionens mange forskelligartede interessenter havde alle specifikke krav, ønsker og drømme, som skulle indeholdes i projektet. Arkitema gennemførte en række visions-samtaler og workshops som led i udarbejdelsen af udbudsmaterialet til arki­tektkonkurrencen, der gennemførtes primo 2014.

Som bygherrerådgiver for Ikast-Brande Kommune havde vi til opgave at sikre høj arkitektonisk kvalitet og definere funktionskrav i tæt samarbejde med de kommende brugere. Samtidig stod vi for procesledelse og præcisering af Vision Vestergade.

I forbindelse med udbudsfasen stod Arkitema Architects for udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise samt udbud, hvorefter vi var med i evalueringen af indkomne tilbud.

LENE NEERUP MELCHIORSEN
Ass. Partner/Forretningsområdechef
Bygherrerådgivning VEST
Tlf. +45 2014 8775

Fakta

Adresse: Vestergade, Ikast
Omfang: 44 ha. 
År: 2013-2014
Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Bygherrerådgiver: Arkitema Architects