Urban

ARKITEMA URBAN

Vi udvikler gode levesteder for mennesker

I Arkitema Urban tager vi opgaven på os – vi arbejder hver dag med de udfordringer, som byerne står over for. Det gør vi fordi klimaforandringer og stigende urbanisering kræver en målrettet udvikling af klodens urbaniserede miljøer. Byerne bliver tættere, klimaet forandres og vi har brug for at naturen og det grønne spiller en aktiv rolle i byudviklingen og hjælper os med at løse udfordringerne.

Gennem 50 år har Arkitema Urban specialiseret sig i byudvikling og landskabsarkitektur. Når vi udvikler fremtidens bystrukturer, byrum og landskaber består vores arbejde af lige dele omhu og innovation. Vi løfter blikket for fremtidens udfordringer og løsninger, vi lytter til nutidens brugere og deres hverdagsoplevelser i byen, og vi dykker ned i alle de tekniske og lovmæssige forudsætninger og bringer det sammen i bæredygtige og helhedsorienterede løsninger.

Strategisk byudvikling og byens grønne rum
Vi arbejder på tværs af skalatrin, fra store strategiske udviklingsprojekter som Lynetteholmen, Sluseholmen og Nærheden, til hverdagens grønne udemiljøer i f.eks. det udsatte boligområde Rosenhøj,
klimatilpasning ved Risvangen i Aarhus og taghaven til de studerende ved Nordbro på Nørrebro. Vi løser opgaver fra første screening, til skitseoplæg, gennem lokalplanfasen og til projektering og realisering af det endelige projekt.


Erfaring og ekspertviden

Vi har faglig bredde, indsigt og innovativ styrke til at løse urbaniseringens store udfordringer med klimatilpasning, biodiversitet, mobilitet, boligsociale spørgsmål og byernes liveability. Arkitema Urban består af 40-50 arkitekter og landskabsarkitekter, urban designere og lokalplanlæggere. Vores samarbejde på tværs af kontorerne i Sverige, Norge og Danmark, giver adgang til en endnu bredere viden og praksiserfaring, med f.eks. økosystemtjenester og social bæredygtighed. Derudover har vi gennem ejerskabsrelationen til COWI, adgang til yderligere spidskompetencer og analyseværktøjer, der kan sikre bæredygtige løsninger baseret på et højt vidensniveau.

 

Her kan du læse om vores arbejde med:

Byudvikling & planlægningByrum & landskab og Bæredygtighed