Bæredygtighed

I Arkitema Urban er bæredygtighed fundamentet vi står på, både når vi arbejder i stor skala og i den nære skala. Det handler for os om at vi sammen med bygherre kan fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem hvert eneste projekt. De metoder og bæredygtighedstemaer, som er aktuelle i Skandinavien kommer til udtryk i de strategiske udviklingsplaner, byrum og landskaber vi former med en gennemgående ambition om at tilføje flest herlighedsværdier til vores omgivelser.

Klimasikring og LAR

Stormflods- og kystsikring af byer er et storskala tema vi beskæftiger os med. Her er vi med til at sætte bærende arkitektoniske spor i historien fordi det kobles sammen med behovet for flere boliger og jorddeponi. Et sæt af komplekse bindinger, forudsætninger og interesser bliver håndteret gennem en tværfaglig proces. I den nære skala arbejder vi med håndtering af regnvand i kombination med det grønne i rekreative, oplevelsesrige og identitetsskabende miljøer.

Læs mere om vores arbejde med stormflods- og skybrudssikring i den helt store skala på Lynetteholmen, på bydelsniveau med Risvangen og i byrum på Danasvej.

Biodiversitet og bynatur

Bynatur er for os mere end blot grønt. Det handler om, hvordan grønne kvadratmeter har prioritet når vi planlægger udemiljøer og at kvaliteten af det grønne er høj i forhold til mangfoldighed af planter, vækstmiljøer og gode levesteder for insekter og andre dyr. Vi mennesker trives bedst, når vi har let adgang til rekreative miljøer, så derudover er vores mål, at æstetiske rammer også tilbyder ophold og oplevelser, behageligt mikroklima - og mere biodiversitet.  

Læs mere om bynatur på et af vores mange taghave projekter, Nordbro, fritlæggelse af bækken ved de nye byrum ved LEGO House eller om planlægning af store sammenhængende naturområder i vores forslag til den nye bydel ved Vejle, Ny Rosborg.

Social bæredygtighed

En gennemtænkt social infrastruktur i udemiljøerne understøtter fællesskaber, øger oplevelsen af tryghed og forebygger ensomhed. Om vi arbejder med forandringer i belastede boligområder, lege- og læringsmiljøer eller med udeophold til kollegier, så er potentialet for det sociale liv styrende for indretningen. Virkemidlerne er rum i øjenhøjde, overblik og god orientering, samspil mellem ophold og bevægelsesforløb og som til forskellige grader af fællesskab og aktiviteter.  

Læs mere om byomdannelse med fokus på social bæredygtighed i Rosenhøj, eller det helt nye byområde,

Nærheden, som er udformet med det formål at skabe et stærkt socialt miljø.

Verdensmål

På baggrund af efterspørgsel, særligt fra kommuner, har vi sammen med bygherrer haft mulighed for at arbejde med verdensmålene. Vi kan tilbyde at udvikle strategier og konkrete handlingsplaner for implementering af de 17 Verdensmål. Det indbefatter det også prioritering af tiltag, implementeringsniveauer samt hvordan man kommunikerer og stimulerer handling.  

For Allerød Kommune, har vi f.eks. screenet en lang række mulige udviklingsarealer ud fra de 17 Verdensmål.

Økosystemtjenester

Hvor vores svenske kollegaer gennem længere tid har mødt efterspørgslen på økosystemtjenester, er vi i Danmark nu også kommet godt med i forhold til at arbejde med det grønne som ressourcer og goder som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer. Helhedstilgangen i økosystemtjenesterne har vi anvendt i forbindelse med vundne konkurrenceprojekter, der krævede blik på kompensation af natur ved byudvikling ligesom vi har anvendt den grønne på et praktisk niveau i forbindelse med projekter med udfordringer som støj, luftforurening og vandrensning. Læs mere om Bjärred og Vårby Udde.

DGNB/ BREEAM

Primært gennem arbejdet med norske landskabsprojekter for vores kollegaer i Oslo, har vi oparbejdet indsigt i miljøcertificeringssystemet BREEAM til at vurdere et projektets miljøpåvirkning. Her er ikke mindst fokus på økologiske værdier, inkluderende og tilgængelig udformning samt trivsel og velvære i udemiljøet. Ud over DGNB certificering af bygninger herunder tilhørende udearealer, så kan vi tilbyde DGNB certificering af byområder i kraft af vores uddannede DGNB-konsulenter.

Læs mere om vores DGNB certificerede byområde Bryggens Bastion.