Boligliv i balance - strategi

Boligliv i balance er et omfattende modningsprojekt, der har resulteret i et idékatalog, som kommer med forslag til en nytænkning af de udsatte boligområder i Danmark. Arkitema Architects er i team med Lendager Arkitekter og Orbicon ansvarlige for katalogets arkitektoniske løsninger. Projektet er initieret af Realdania som en del af modningsprojektet Boligliv i balance i partnerskab med Odense og Gladsaxe Kommune samt en række boligorganisationer.

Idékataloget tager fat i to konkrete boligområder: Værebro Park beliggende i Gladsaxe Kommune og Vollsmose i Odense Kommune – som begge er præget af tunge sociale problemer.

Med udgangspunkt i Gladsaxe Kommune peger en af ideerne på det potentiale, der er i at gentænke den lokale folkeskoles rolle i forhold til at skabe integration og øge rækkevidden for områdets børn. Gennem alliancer med lokale virksomheder, foreninger, forældre og andre skoler får børnene et udvidet netværk og bedre kompetencer til at klare sig og bidrage til samfundet.

Med udgangspunkt i Vollsmose giver idékataloget bud på hvordan man ændrer store bebyggelser, så de  får karakter af mangfoldige og varierede byer. Her nedbrydes de modernistiske bebyggelser med mange ens boliger til en sammensat by med bl.a. rækkehuse, byhuse, kolonihaver og langt større mulighed for at beboerne kan præge omgivelserne, tage ejerskab og omsætte tid til værdi.

Læse mere om de fem fysiske ideer her

Korridoren

Udviklingsfelt plus

Cirkulær bydel 

Allianceskolen 

Delebiblioteket 

 

Læs mere om de to strategier for hhv. Værebro Park og Vollsmose her

Allianceskolen 

Udviklingsfelt Plus 


Læs om hele projektet på www.boliglivibalance.dk

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Bestiller: Projektet er initieret af Realdania i samarbejde med Odense og Gladsaxe Kommune
Arkitekter: Arkitema Architects og Lendager Arkitekter
Ingeniører: Orbicon