Bryggens Bastion - DGNB

Det store byområde, Bryggens Bastion, er certificeret til DGNB Guld for byområder med en samlet score på 76,2%. Arkitema har stået for DGNB certificeringen i samarbejde med Sweco.

Visionen for bebyggelsen Bryggens Bastion er at lave en nyfortolkning af brokvartererne med de kvaliteter, vi kender, tilføjet en indre grøn verden i en lavere skala. En grøn verden, der ud over åbenlyse rekreative og æstetiske kvaliteter, muliggør ambitiøse bæredygtighedstiltag som LAR og skybrudsløsning for nærområdet. Planen rummer 125.000 m² fordelt på detail, kultur, erhverv og bolig. Her bydes offentligheden indenfor i det bilfrie grønne område, der udgør en manglende brik i Københavns grønne cykelsti-net.

Bryggens Bastion bliver karakteriseret ved rækkehuse, karréer og to markante højhusbyggerier, der er placeret ved bebyggelsens to vigtige byrum – fortidsmindet ved Faste Batteri og afslutningen af Emil Holms Kanal.

Visionen for Bryggens Bastion er udviklet sammen med Polyform, Tredje Natur, Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, bygherre Bach Gruppen. Arkitema Architects har derudover i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet miljørapporten, der vurderer, hvordan den fremtidige anvendelse, som forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør, vil påvirke miljøet.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Njalsgade, Amager
År: 2014-
Masterplan: I alt ca. 125.000 m²
Bygherre: Bach Gruppen
Arkitekt masterplan: Arkitema Architects
Arkitekt ’det grønne strøg’: TREDJE NATUR
Arkitekt identitetsbygninger: Arkitema Architects og Entasis
Ingeniør: Grontmij
Rådgiver om vindforhold: Vind-Vind