Byrum LEGO HOUSE - bynatur og LAR

De nye byrum, omkring LEGO House i Billund, integrerer naturen i midten af Billund, ved at genåbne bækken og beplante de tre byrum med hver sin karakteristiske sammensætning af planter.

Træer og bede giver en menneskelig skala og en intimitet i byrummet der inviterer til leg og ophold. Beplantningen korresponderer med de offentlige tilgængelige taghaver på LEGO House, hvor farver og rum skaber overraskende og indbydende rammer for leg og oplevelse. Samtidig er beplantningens karakter inspireret af Billunds omgivende natur, hvor plantager, skove, hedesletter, indsander, åer og enge er landskabelige forudsæt­ninger med en rig og varieret flora og fauna. På pladserne skaber varierede beplantninger identitet gennem samme rigdom af træformer, løv, farver og årstidsvariationer.

Regnvandet på fladen håndteres i store intenst beplantede regnbede og tagvandet bruges til leg og læring på Byens Plads med bl.a. dyser og forstøvning.  De vandtekniske løsninger skal resultere i klimatilpassede byrum, der håndterer regnvandet synligt og skaber mer­værdi for brugerne ved at kombinere de regnvandstekniske løsninger med rekreative udformninger.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Gammelbro, Billund
År: 2016-2017
Omfang: 10.000 m² 
Bygherre: Billund Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Præmiering: 1. præmie i åben projektkonkurrence
Underrådgivere: NIRAS, Antje Backhaus Gruppe F, Active Institute