Danasvej - LAR

Sammen med transformationen af de tidligere erhvervsbygninger på Danasvej, er byrummene omdannet til at håndtere regnvand, samtidig med at de er blevet attraktive og stemningsfulde opholdsarealer for både café, ungdomsboliger og seniorboliger.

Grå overflader er omdannet til frodige grønne overflader med æstetiske regnvandsbede, der fremmer biodiversiteten, skaber oplevelser og bidrager til en behagelig atmosfære. Materialerne er granit, brosten, slotsgrus og træ, og de eksisterende træer er bevaret. 

Arkitema har været totalrådgiver i alle faser på både landskabs- og arkitektrådgivning, samt lavet lokalplan og kommuneplantillæg for projektet.

Læs mere om projektets design, samt lokalplanen her

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Danasvej 30, 1910 Frederiksberg
Størrelse:  1.800
Årstal: 2014-2018
Bygherre:  MP Pension
Land: Danmark
Samarbejdsparter:  Alectia